Accés Ajuntament St Boi de Llobregat A2 Administració Especial (UGT Sant Boi)

Concurs-oposició Ajuntament de Sant Boi de LLobregat

Grup: A2 Administració Especial 

63 hores de formació en directe.

Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup A2 Administració Especial a l'Ajuntamnet de Sant Boi de Llobregat.

Clica aquí per veure com ho fem!

Més informació i contacte:

Email: ugt@santboi.cat
Telèfon:  936351200 - ext.6040

Pagament fraccionat sense interessos
A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.

CLASSES EN DIRECTE on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat i amb àmplia trajectòria docent en oposicions.

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a exàmen (24 hores 365 dies a l'any). L'actualització dels materials es realitzaràn fins la data de finalització del curs.
Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties. Inclou la preparació de 12 temes.

Test de preguntes amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Acompanyament, informació i assessorament del procés i estadis de la convocatòria (dates, requisits, documentació, entre d'altres.

600,00 €
Codi: LOC0063-23-CLOC0063-23-01
Modalitat: Telepresencial
Data inici: 24/10/2023
Data finalització: 04/06/2024
Horari: dimarts 17 a 20 (consulta el calendari de classes)
Duració (hores): 63
Lloc: Catalunya
Destinataris: Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup A2 Administració Especial a l'Ajuntamnet de Sant Boi de Llobregat.
  • Subscriu-te al butlletí i rep al teu correu les últimes ofertes d'ocupació pública i els nous cursos que llancem cada mes

Paga el teu curs en 2, 3 o 4 terminis sense interessos
en imports superiors a 100€
Fes clic aquí per a més informació
Per poder pagar el teu curs còmodament, comptem amb el sistema de pagament 'Alma', que ofereix poder seleccionar si vols pagar-lo en 2, 3 o 4 terminis.
Per accedir a aquest servei, l'import total haurà de ser superior a 100€ i només hauràs de seleccionar l'opció de pagament 'Alma' al finalitzar la compra i seguir els passos que t'indiqui.

Afilia't a la UGT
Descripció del producte
Detalls

DADES DEL CURS

    . Temes corresponents al temari general de la convocatòria per Categoria A2 Administració especial. 
    . Durada: 63 hores en modalitat telepresencial, amb classes en directe en format online.
    . Sessions: 21 de 3 hores cada sessió.
    . Horari: dimarts de 17.00 a 20.00 hores.

CALENDARI

- Inici: dijous 24 d'octubre de 2023.
- Finalització: 4 juny de 2024.

SESSIONS

Octubre
Dimarts dia 24.10.23

Novembre
Dimarts 21.11.23
Dimarts 28.11.23

Desembre
Dimarts 12.12.23
Dimarts 19.12.23

Gener 2024
Dimarts 09.01.24
Dimarts 16.01.24
Dimarts 23.01.24
Dimarts 30.01.24

Febrer
Dimarts 06.02.24
Dimarts 13.02.24
Dimarts 27.02.24

Març
Dimarts 05.03.24
Dimarts 12.03.24
Dimarts 19.03.24

Abril
Dimarts 09.04.24
Dimarts 16.04.24

Maig
Dimarts 07.05.24
Dimarts 14.05.24
Dimarts 28.05.24

Juny
Dimarts 04.06.24

CONTINGUTS DEL CURS

Tema 1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA (1).
Estructura i contingut. Títol preliminar: principis generals. Títol I. Dels drets i dels deures fonamentals. Garanties de les llibertats i drets fonamentals. Suspensió dels drets i de les llibertats.


Tema 2. L'ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

Estructura, contingut essencial. Títol II. De les institucions; Títol III. Del poder judicial a Catalunya i Títol IV. De les competències.


Tema 3. ELS ENS LOCALS DE CATALUNYA. EL MUNICIPI.

Els ens locals de Catalunya: tipologia, planta local i competències.


Tema 4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ENS LOCALS.
Autonomia local i potestat d'autoorganització. Organització bàsica i organització complementària. Alcalde/essa, tinents d’alcalde, la Junta de Govern, el Ple, Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Grups Polítics. Règims municipals especials. El cartipàs.


Tema 5. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (1). ACTE ADMINISTRATIU.
El procediment administratiu: mecanisme i garantia d'una correcta actuació administrativa. L'acte administratiu com a manifestació de l'activitat administrativa. Concepte, elements i tipologia dels actes administratius. Motivació, forma i eficàcia. Notificació i publicació.


Tema 6. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (2). LES PERSONES EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
La capacitat d’actuar davant les administracions públiques. Concepte de persona interessada. Representació. Drets i deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Drets i deures dels interessats. La identificació i la signatura electrònica en el procediment administratiu.


Tema 7. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (4). EL TEMPS EN L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIUVA.
Termes i terminis. Còmput de terminis en els registres eletrònics. Ampliació de terminis. Tramitació d’urgència.


Tema 8. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (5). REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.
Fases del procediment. Tramitació electrònica. Execució dels actes administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Tipus de recursos administratius.


Tema 9. CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (1).

Introducció a la contractació pública. Què són els contractes públics i a qui s’apliquen. Objecte, durada i preu dels contractes. Tramitació dels contractes: publicitat i transparència. Procediments de selecció del contractista.


Tema 10. ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS.
Conceptes bàsics de la gestió pressupostària. Estructura del pressupost. Contingut i documentació del pressupost.


Tema 11. INGRESSOS I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
El procediment tributari en l'àmbit local. Les ordenances fiscals. Els preus públics.


Tema 12. FUNCIÓ PÚBLICA
Classes d’empleats públics. La plantilla i la relació de llocs de treball. Procediments de selecció. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic.

Informació addicional
Informació addicional
Modalitat Telepresencial
Data inici 24/10/2023
Data finalització 04/06/2024
Duració (hores) 63
Lloc Catalunya
Horari dimarts 17 a 20 (consulta el calendari de classes)
Hores lectives 63
Destinataris Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup A2 Administració Especial a l'Ajuntamnet de Sant Boi de Llobregat.

¿Ets Afiliat?

Si encara no t'estàs aprofitant dels nombrosos avantatges que suposa afiliar-se a la UGT no esperis i forma part d'un sindicat plural, solidari, i reivindicatiu amb més de 130 anys d'història.

Afilia't >