Policial

5 Article(s)

per pàgina

 • Codi: U01002-20-CU01002-20-02

  Resolució de Conflictes a l’Ambit Policial (A-2020)

  Exámen final Presencial


  Per tal d’assolir els objectius previstos s’han establert 4 temes genèrics, tots interrelacionats.
  La comunicació interpersonal i amb grups.
  Les característiques bàsiques , habilitats generals i específiques als cossos policials, con ara el llenguatge no verbal o els enganys.
  La influència i importància  dels perjudicis socials i com aquests determinen actuacions policials  i les seves conseqüències.
  I finalment com els factors ambientals i emocionals poden determinar una actuació policial, saber gestionar l’estrés com a eina bàsica en la resolució de conflictes.

  Saber més

  Modalitat

  Online

  Preu

  50,00 €

  Preu afiliat

  30,00 €

  Data inici

  01/04/2020

  Data finalització

  30/04/2020

 • Codi: U02002-20-CU02002-20-02

  Delictes contra la Seguretat Vial (A-2020)


  Exámen final Presencial

  En el següent curs es tractaran els tipus delictius relacionats amb el trànsit, i les diferents casuístiques que es donen, des d’una perspectiva pràctica, amb exemples d’intervencions reals per facilitar la comprensió i amb especial cura d’analitzar els elements bàsics del tipus penal.

  Aquesta formació va acompanyada d’un recull de sentències judicials que faciliten la comprensió de la matèria.

  Saber més

  Modalitat

  Online

  Preu

  50,00 €

  Preu afiliat

  30,00 €

  Data inici

  01/04/2020

  Data finalització

  30/04/2020

 • Codi: U03002-20-CU03002-20-03

  Codi Penal II, Part Específica (A-2020)

  Descripció del curs:


  Tot policia rep en la seva formació coneixements específics en matèria penal, essencials per llur exercici professional. El present curs, conjuntament amb “Dret Penal I: Part general” ha de servir com a reciclatge i aprofundiment en la formació envers el sistema penal espanyol.

  Objectius del curs:


   L’objectiu del curs és conèixer els elements típics definitoris dels delictes més freqüents en el dia a dia del policia local. Aquests coneixements són especialment rellevants tant a l’hora d’identificar l’il·lícit com a l’hora de detectar els fets rellevants a recollir en un posterior suport documental.

  Saber més

  Modalitat

  Online

  Preu

  50,00 €

  Preu afiliat

  30,00 €

  Data inici

  01/04/2020

  Data finalització

  30/04/2020

 • Codi: U03005-20-CU03005-20-03

  Policia Administrativa. Locals de Pública Concurrència (A-2020)

  Descripció i objectius del curs

  El curs de Policia Administrativa. Locals de Pública Concurrència te com objectiu dotar els agents de policia dels coneixements necessaris de la normativa de Locals de Pública Concurrència així com la confecció de l’acta d’inspecció i el seu informe adjunt en les actuacions a la via pública.

  Saber més

  Modalitat

  Online

  Preu

  50,00 €

  Preu afiliat

  30,00 €

  Data inici

  01/04/2020

  Data finalització

  30/04/2020

 • Codi: U04003-20-CU04003-20-03

  Intervenció Policial en Situacions d'emergència (A-2020)

  Descripció del curs

  El curs consta d’un temari  estructurat en diferents capítols que desenvolupen diferents conceptes a tenir en compte en situacions d’emergència com són la competència de les Administracions, normativa, factors psicològics que envolten a l’emergència, les habilitats comunicatives, les tècniques d’assistència i el protocol bàsic d’emergències.  Objectiu del curs
   
  L’objectiu del curs “Intervenció policial en situacions d’emergència es donar a conèixer les eines i els factors psicològic que afecten en una situació d’emergència. La necessària implicació de diversos grups d’actuació tan d’àmbit municipal com d’altres administracions davant d’una situació d’emergència o calamitat obliga a clarificar conceptes bàsics que han de ser comuns per tots els grups per tal de garantir la coordinació efectiva durant l’emergència.

  Saber més

  Modalitat

  Online

  Preu

  50,00 €

  Preu afiliat

  30,00 €

  Data inici

  01/04/2020

  Data finalització

  30/04/2020

5 Article(s)

per pàgina