Ensenyament

Articles 1 a 10 de 12 en total

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 • Codi: E0002-20-CE0002-20-01

  El Tutor Sistèmic. Perfil Atenció a la Diversitat (febrer 2020)

  Inici: 24 febrer 2020

  Final: 24 març 2020

  Durada: 30 h.

  Curs Classificat en el Perfil d'Atenció a la Diversitat.


  Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Ensenyament


  Objectiu

  La finalitat d’aquest curs és fer una introducció a la Pedagogia Sistèmica, a partir de conèixer els diferents referents i paradigmes, que han creat les bases teòriques i científiques a partir de les quals es fonamenta i s’ha desenvolupat la Pedagogia Sistèmica.

  Continguts

  Mòdul 1 Fonaments teòrics i historia de la pedagogia sistèmica.

  Mòdul 2 Bases conceptuals de la pedagogia sistèmica.

  Mòdul 3 Eines i recursos sistèmics.

  Mòdul 4 Conflicte i l’error com una oportunitat d’aprenentatge.

  Saber més

  Modalitat

  Online

  Preu

  300,00 €

  Preu afiliat

  30,00 €

  Preu nou afiliat

  100,00 €

  Data inici

  24/02/2020

  Data finalització

  24/03/2020

 • Codi: E0009-19-CE0009-19

  Les Unitats didàctiques competencials: Secundària Lleida (Gener 2020)

  Horari: dissabtes de 9 a 14 h.

  Inici: 11 de gener a les 9,30 h.

  Lloc:

  Aules UGT Terres de Lleida

  Gran Passeig de Ronda, 59, baixos

  Mes informació:  Josep Maria Ibañez Telf. 626 06 16 48

  Curs acreditat pel Departament d'Ensenyament amb 30 hores de formació continuada

   


  Saber més

  Modalitat

  Presencial

  Preu

  400,00 €

  Preu afiliat

  175,00 €

  Preu nou afiliat

  225,00 €
 • Codi: E0011-20-CE0011-20

  Les Unitats didàctiques competencials: Secundària Terres de l'Ebre (gener 2020)

  L’objectiu general d’aquest curs és donar els coneixements necessaris per fer una bona programació per presentar-se a les oposicions.

  Horari: dissabtes 9-14 h.

  Inici: 1 de febrer 2020

  Finalització: 16 març 2020

  Lloc: Seu UGT Tortosa. C/ Ciutadella 13

  Més informació: Xavier Varela Rovira 649107787

  email: sindicatugt@gmail.com

  Saber més

  Modalitat

  Presencial

  Preu

  400,00 €

  Preu afiliat

  175,00 €

  Preu nou afiliat

  225,00 €

  Data inici

  01/02/2020

  Data finalització

  16/03/2020

 • Codi: E0012-20-CE0012-20

  Les programacions anuals de centre Tarragona (gener 2020)

  Horari: dijous de 17 a 20h.

  Inici: 13 de febrer de 2020

  Finalització: 23 d'abril de 2020

  Lloc: Seu UGT Tarragona

  C/ Ixart, 11, 4ª Planta

  Mes informació:  Agustín Candel       682067894

                             Albert Terraseca      607793802

  Curs acreditat pel Departament d'Ensenyament amb 30 hores de formació continuada. Saber més

  Modalitat

  Presencial

  Preu

  400,00 €

  Preu afiliat

  175,00 €

  Preu nou afiliat

  225,00 €
 • Codi: E0013-20-CE0013-20

  Curs Les Programacions Anuals de Centre: Secundària Orientació (febrer 2020)

  Dates: 4 de febrer a 19 de maig

  Horari: dimarts de 18.45 a 20.45 h.

  Lloc: Escola Bac de Roda, C./ Huelva, 33 Barcelona


  Aquest curs serveix per preparar l'elaboració de la programació didàctica en l'especialitat d’orientació educativa què ha d'incloure consisteix en un pla d’actuació educativa. Aquest pla es pot fonamentar en les funcions de l’orientador educatiu en un equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) o en les funcions de l’orientador educatiu en un institut. En aquest últim cas, ha d’incloure tant  l’atenció directa a l’alumnat com el suport a la comunitat.
   

  El pla d’actuació educativa ha d’incloure, al menys, el context, els objectius, la metodologia, la temporització, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació d’aquest pla. Saber més

  Modalitat

  Presencial

  Preu

  400,00 €

  Preu afiliat

  175,00 €

  Preu nou afiliat

  225,00 €

  Data inici

  04/02/2020

  Data finalització

  24/03/2020

 • Codi: E0014-20-CE0014-20

  Curs Les Programacions Anuals de Centre: Secundària General (febrer 2020)

  Dates: 4 de febrer al 7 d'abril de 2020

  Horari: dimarts de 17.30 a 20.30 (30h)

  Lloc: IES Barna Congrés, BCN

  Aquest curs secundària generalista serveix per preparar l'elaboració de la programació didàctica en l'especialitat que tingui atribuïda en què ha d'incloure la planificació de l'currículum d'un àmbit, àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat per la qual es participa, en la qual s'han d'especificar, a l'almenys, els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, la distribució temporal i l'agrupament d'alumnes, així com les estratègies per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta..

  Saber més

  Modalitat

  Presencial

  Preu

  400,00 €

  Preu afiliat

  175,00 €

  Preu nou afiliat

  225,00 €

  Data inici

  04/02/2020

  Data finalització

  07/04/2020

 • Codi: E0015-20-CE0015-20

  Curs Supòsit Pràctic Educació Infantil (febrer 2020)

  Dates: 1 de febrer a 28 de març

  Horari: dissabtes de 10 a 14 h (30h)

  Lloc: IES Barna Congres, BCN


  En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a què s'opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències per part dels alumnes, d'acord amb les especificacions, pautes i criteris que s'inclouen

   

  Saber més

  Modalitat

  Presencial

  Preu

  400,00 €

  Preu afiliat

  175,00 €

  Preu nou afiliat

  225,00 €

  Data inici

  01/02/2020

  Data finalització

  28/03/2020

 • Codi: E0017-20-CE0017-20

  PERFIL LINGÜÍSTIC ANGLÈS: Metodologia CLIL AICLE (febrer 2020)

  INICI:         17 febrer al 20 abril de 2020.
  DURADA:   90 hores

  Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Ensenyament


  PROGRAMA:

  El curs estarà format per un primer mòdul d´iniciació a la metodologia AICLE/CLIL i un segon mòdul
  d'aprofundiment.

  En el primer mòdul es fa una introducció dels principis teòrics i pràctics en el coneixement de l'enfocament AICLE/CLIL, i del desenvolupament de les competències per part del professorat per poder dur a terme la implementació d´aquesta metodologia.
  El primer mòdul està organitzat en sis unitats de teoria i exercicis, dos tasques pràctiques i una tasca final.


  En el segon mòdul s'ofereixen eines i estratègies que afavoreixen l'aprofundiment en l´ensenyament i aprenentatge de continguts curriculars i llengua anglesa a l´aula.
  El segon mòdul està organitzat en sis unitats de teoria i exercicis, dos tasques pràctiques i una tasca final.
  En el segon mòdul l´alumne haurà d' escollir entre una de les següents assignatures: Ciències Naturals, Ciències Socials o Arts plàstiques.

  El curs es realitzarà íntegrament en Anglès i es demanarà als professors que tinguin un nivell mínim d´anglès equivalent al Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MCERL).
  Saber més

  Modalitat

  Online

  Preu

  400,00 €

  Preu afiliat

  175,00 €

  Preu nou afiliat

  225,00 €

  Data inici

  17/02/2020

  Data finalització

  20/04/2020

 • Codi: E0018-20-CE0018-20

  Les Unitats Didàctiques Competencials a Primària (febrer 2020)

  Horari:    Dimecres de 17:45 a 20:45

  Inici:       26 de Febrer de 2020

  Final:      6 de Maig de 2020

  Durada:   30 hores

  Lloc d’impartició: Seu UGT MATARÓ plaça de les Tereses 17, Mataró

  Més informació i Contacte: Silvia Martínez.

                                          Telf. 618404766

  Curs HOMOLOGAT pel Departament d’Educació.

  Objectiu

  Aquest curs de primària dóna les eines necessàries per  a l'elaboració de la programació didàctica de les matèries desitjades.. En aquesta programació s'hauran d'especificar els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, la distribució temporal i l'agrupament d'alumnes, així com les estratègies per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, segons la  normativa vigent.

  Saber més

  Modalitat

  Presencial

  Preu

  400,00 €

  Preu afiliat

  175,00 €

  Preu nou afiliat

  225,00 €

  Data inici

  26/02/2020

  Data finalització

  06/05/2020

 • Codi: E0020-20-CE0020-20

  Les Programacions Anuals de Centre: Secundària General - Girona (febrer 2020)

  Calendari:      dijous de 17:30h a 20:30h

  Inici                27 de Febrer 2020

  Fi:                   7 Maig 2020

  Durada:          30 hores

  Lloc:            Seu UGT Girona, C/Miquel Blai, 1, 3a Planta Girona. 17001 Girona.

  Més Informació i Contacte: Sra. Eva Pujol Tel. 616738911

  Curs acreditat pel Departament d’Ensenyament amb 30h de formació continuada.

   

  Objectiu

  L’objectiu general d’aquest curs és donar els coneixements necessaris per realitzar una programació òptima i adequada a la normativa vigent, tot seguint els requeriments de la convocatòria actual per accedir al cos docent d’educació publica de secundària.

     Saber més

  Modalitat

  Presencial

  Preu

  400,00 €

  Preu afiliat

  175,00 €

  Preu nou afiliat

  225,00 €

  Data inici

  27/02/2020

  Data finalització

  07/05/2020

Articles 1 a 10 de 12 en total

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2