Policial

9 artículo(s)

por página

 • Mediació Policial

  Inscripción no activa

  Referencia: U01002-20-CU01002-20-04

  Resolució de Conflictes a l’Ambit Policial (Oc-2020)

  Pendiente de Validación ISPC

  (final Febero-principio Marzo)

  Exámen final Presencial


  Per tal d’assolir els objectius previstos s’han establert 4 temes genèrics, tots interrelacionats.
  La comunicació interpersonal i amb grups.
  Les característiques bàsiques , habilitats generals i específiques als cossos policials, con ara el llenguatge no verbal o els enganys.
  La influència i importància  dels perjudicis socials i com aquests determinen actuacions policials  i les seves conseqüències.
   I finalment com els factors ambientals i emocionals poden determinar una actuació policial, saber gestionar l’estrés com a eina bàsica en la resolució de conflictes.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  30,00 €

  Fecha inicio

  1/10/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Referencia: U01004-20-CU01004-20-04

  Tècniques d'Actuació amb Malats Mentals (Se-2020)

  Descripció i objectius del curs

  Aproximadament un terç de les persones amb discapacitat intel·lectual presenten trastorns de la conducta i malalties mentals, convertint-se doncs com un dels principals reptes que han d'afrontar els professionals i els serveis que els donen suport.

  Es tracta d'un fenomen que està en auge, per la qual cosa, és precís que els professionals que interactuen amb aquests malalts ,durant l’exercici de les seves funcions assistencials, tinguin eines suficients per saber diferenciar quin tipus de pacient tenen al davant

  En aquest curs se'n fa una pinzellada dels principals trastorns que afecten al col·lectiu policial i les seves pautes d'intervenció ,"protocol·litzades", pels Hospitals de referència de Catalunya. També es presenta una petita guia d'actuació policial, confeccionada per l'aeroport del Prat.

  Tot i així, encara queda un llarg camí per harmonitzar un protocol referent que tracti d'integrar el model d'atenció centrada en la persona des de la perspectiva ètica del suport conductual positiu amb els recents coneixements neurobiològics que recauen en les anomenades conductes desafiants.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  30,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  30/9/2020

 • Referencia: U02001-20-CU02001-20-04

  Accidents de Trànsit al Municipi (Se-2020)


  Exámen final Presencial


  Objectiu 

  Analitzar els tipus penals que recullen les infraccions relacionades amb el trànsit i treballar en la seva aplicació operativa, des d’un punt de vista pràctic.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  30,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  30/9/2020

 • Delictes Seguretat Vial

  Inscripción no activa

  Referencia: U02002-20-CU02002-20-04

  Delictes contra la Seguretat Vial (Oct-2020)

  Pendiente de Validación ISPC

  (final Febrero-principio Marzo)

  Exámen final Presencial

  En el següent curs es tractaran els tipus delictius relacionats amb el trànsit, i les diferents casuístiques que es donen, des d’una perspectiva pràctica, amb exemples d’intervencions reals per facilitar la comprensió i amb especial cura d’analitzar els elements bàsics del tipus penal.

  Aquesta formació va acompanyada d’un recull de sentències judicials que faciliten la comprensió de la matèria.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  30,00 €

  Fecha inicio

  1/10/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Referencia: U03001-20-CU03001-20-04

  Dret Penal I. Part General (Se-2020)  Exámen final Presencial


  Descripció del curs


  Tot policia rep en la seva formació coneixements específics en matèria penal, essencials per llur exercici professional. El present curs, conjuntament amb “Dret Penal II: Part específica” ha de servir com a reciclatge i aprofundiment en la formació envers el sistema penal espanyol.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  30,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  30/9/2020

 • Codi Penal

  Inscripción no activa

  Referencia: U03002-20-CU03002-20-05

  Codi Penal II, Part Específica (Oct-2020)

  Descripció del curs:


  Tot policia rep en la seva formació coneixements específics en matèria penal, essencials per llur exercici professional. El present curs, conjuntament amb “Dret Penal I: Part general” ha de servir com a reciclatge i aprofundiment en la formació envers el sistema penal espanyol.

  Objectius del curs:


   L’objectiu del curs és conèixer els elements típics definitoris dels delictes més freqüents en el dia a dia del policia local. Aquests coneixements són especialment rellevants tant a l’hora d’identificar l’il·lícit com a l’hora de detectar els fets rellevants a recollir en un posterior suport documental.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  30,00 €

  Fecha inicio

  1/10/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Delincuencia juvenil

  Inscripción no activa

  Referencia: U04001-20-CU04001-20-04

  Delinquència Juvenil (Oc-2020)


  Exámen final Presencial


  La delinqüència juvenil és una de les principals problemàtiques de la nostra societat i darrerament s'està esdevenint una situació encastada al nostre territori. Amb aquest curs de formació dotem d'eines legislatives i procedimentals als nostres alumnes per tal d'adoptar les mesures correctes i aplicar-les degudament en vers la diversitat i la casuística que hi ha en referència als menors. A més a més de conèixer quins factors s'esdevenen òptims per la delinqüència juvenil, esbrinar perquè generen alerta social, per la qual cosa, també abordarem quan i com s'apliquen les diverses accions policials i les pràctiques judicials que s'activen per prevenir la delinqüència juvenil i la importància de la intervenció educativa i les mesures correctores, que estan en ple desenvolupament i que segurament a mitjà termini, s'acabaran actualitzant amb noves lleis més costringents o coercitives. 


  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  30,00 €

  Fecha inicio

  1/10/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Referencia: U04005-20-CU04005-20-04

  Policia de Proximitat i relacions amb la comunitat (Se-2020)

  Objectiu general

  En finalitzar aquest curs l’alumne serà capaç de motivar la importància de la policia de proximitat i conèixer els aspectes més importants de la relació amb la comunitat.

  Objectius específics del curs

  Diferenciar els models policials reactiu i proactiu.
  Conèixer què és el patrullatge orientat a la comunitat.
  Identificar les característiques més importants de la proximitat orientada als problemes
  Reconèixer els col·lectius de risc
  Aprendre les diferències entre la proximitat policial a l’àmbit rural i urbà
  Distingir les tipologies de contactes
  Analitzar les relacions amb la comunitat

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  30,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  30/9/2020

 • Referencia: U04006-20-CU04006-20-03

  Tècniques d'Actuació en Seguretat Ciutadana (Se-2020)

  El principal objectiu de la policia en tasques de seguretat ciutadana en matèria de seguretat és impulsar-se com a referent en dos aspectes: La prevenció (l'anticipació) i la reacció (gestió de les emergències), així com en el suport en la proximitat al territori des de la prevenció de problemàtiques en espais públics on es puguin generar situacions de risc o d'emergència social.

  El paper d'un policia ha de ser, entre d'altres, assolir un alt grau de coneixement del seu territori, familiaritzar-se amb les problemàtiques concretes i focalitzades a un determinat punt crític, i donar resposta de manera adequada a tots els serveis que li encomanin sigui quin sigui el seu grau de complexitat. Ara bé, no de qualsevol manera, pel davant de tot, s'han d'extremar les mesures d'autoprotecció, tant en un incident fàcil i d'un nivell de risc baix, com en qualsevol que tingui un alt nivell de risc.

  En aquest curs treballarem per assolir i reciclar alguns elements d'autoprotecció en el moment de realitzar les tasques més bàsiques. El marc legal que ens empara, la motivació que permet, de facto, realitzar determinades accions vers els ciutadans i els aspectes procedimentals més bàsics quant a: la detenció, la identificació i l'escorcoll.
  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  30,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  30/9/2020

9 artículo(s)

por página