Sanidad

Elementos 1 a 10 de un total de 22

por página

Página:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 • Referencia: S0001-20-01-CS0001-20-01-05

  Eines Multiculturals i la seva aplicació als Centres de Salut (Edició 13)

  Objectius Generals del Curs:

  La immigració internacional és un fenomen social complex que s’ha vist augmentat des de la meitat de la dècada dels noranta, i ha suposat un repte important a tots els nivells i sobre tot a l’entorn sanitari que cal afrontar, ja que s'ha produït d'una forma molt ràpida.
  Conèixer el sistema sanitari català (aprofundint en els recursos que podem fer servir en matèria  de  multiculturalitat) i  reflexionar sobre el  coneixement  sociocultural  i  sanitari de  la  població  immigrada ens ajudarà a valorar i analitzar la gestió sanitària que  fem  de  la  relació assistencial sanitària amb l’usuari immigrant.  Presentarem i analitzarem  diferents estratègies d’intervenció sanitària amb el col·lectiu immigrant.

  Acreditació: Activitat Formativa Reconeguda d'Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

  Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d'oposició, Borsa de Treball i Carrera Professional als Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.


  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  25,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

  Destinatarios

  Professionals de la Sanitat

 • Referencia: S0002-20-01-CS0002-20-01-05

  Atenció Infermeria al Pacient Crític (Edició 24)

  Objectius Generals del Curs:

  El següent curs és sens dubte un excel·lent recurs per a aquells professionals que volen iniciar-se al món de les cures al pacient crític, ofereix a més un excel·lent material que serveix com a guia i consulta de dubtes (sobre tot pràctics) en el dia a dia dels serveis de cures especials.Així doncs, el present curs té com a objectiu general dotar al professional sanitari d'aquells coneixements indispensables i bàsics per a poder proporcionar una atenció segura i de qualitat als pacients que presenten un estat crític i que requereixen unes cures especialitzades.S'ha presentat el temari seguint un esquema de conceptes molt visual i aclaridor, classificant els coneixements necessaris per donar assistència sanitària de manera que queden recollides totes les necessitats bàsiques específiques que presenten aquests tipus de pacients. 

  Acreditació: Activitat Formativa Reconeguda d'Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

  Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d'oposició, Borsa de Treball i Carrera Professional als Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  25,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

  Destinatarios

  Professionals d'Inferemeria. TCAI-Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria

 • Referencia: S0003-20-01-CS0003-20-01-05

  Intel.ligència Emocional en l'Àmbit Sanitari (Edició 27)

  Objectius Generals del Curs:Definim la intel·ligència emocional com a la capacitat que tenim de reconèixer els nostres propis sentiments així com els dels altres, fet que comporta una millora substancial en les relacions socials. Aquesta competència personal esdevé clau en l’àmbit sanitari ja que ens permet resoldre positivament les exigències que sens plantegen des del mateix sistema sanitari. Així doncs, amb el següent curs pretenem que  l’alumne  adquireixi  uns coneixements  tals  que  l’ajudin  a  gestionar  efectivament la  relació  personal, emocional  o  professional i que tindrà, per tant, una repercussió directa en el seu àmbit laboral. 

  Acreditació: Activitat Formativa Reconeguda d'Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

  Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d'oposició, Borsa de Treball i Carrera Professional als Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  25,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

  Destinatarios

  Transversal a totes les Categories del Sistema Sanitari

 • Referencia: S0004-20-01-CS0004-20-01-05

  Prevenció i Control d'Actuacions en Agressions i les seves Conseqüències en l'Àmbit Sanitari (Edició 20)

  Objectius Generals del Curs:

  En tots els països industrialitzats els actes violents en els centres sanitaris han patit un increment notable; una enquesta realitzada per la Unió Europea manifesta que el 4 per cent dels professionals havia patit en alguna ocasió determinat tipus d'agressió física i molts altres refereixen haver patit amenaces i insults. A causa de la peculiaritat organitzativa dels serveis de salut, així com a les interaccions que es generen entre els professionals i els usuaris, sense oblidar els canvis que s'estan produint en la relació entre tots dos, s’està donat lloc un increment progressiu d'actes violents en els centres sanitaris.

  Tenint en conte aquestes dades hem traçat el següent curs amb el objectius de dotar l'alumne de recursos per intentar combatre i prevenir situacions hostils en el dia a dia de l'àmbit sanitari per tal de poder dur a terme la seva tasca assistencial d’una manera més segura.

  Acreditació: Activitat Formativa Reconeguda d'Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

  Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d'oposició, Borsa de Treball i Carrera Professional als Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  25,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Referencia: S0005-20-CS0005-20-05

  Prevenció de l'Assetjament Laboral i les seves diverses variants dins l'Àmbit Sanitari (Edició 20)

  Objectius Generals del Curs:

  Aquest curs vol identificar l’assetjament que podem confondre amb una manera de ser o de comportament que un company pot tenir amb nosaltres o amb un altre company, allò  que  podrirem catalogar  amb  indiferència  o  por  davant  una  conducta  agressiva  o desapiadada vers el nostre entorn. Detectar allò que pot comportar malestar però que no es una conducta defensable i sí totalment reprovable i recriminable, el què es viu amb freqüència i comporta malestar. És necessari veure, detectar i reduir, i fins i tot  aturar, l’assetjament com a fet.

  Acreditació: Activitat Formativa Reconeguda d'Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

  Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d'oposició, Borsa de Treball i Carrera Professional als Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  25,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Referencia: S0006-20-CS0006-20-06

  Atenció i Maneig del Pacient Ginecològic Obstètric (Edició 27)

  Objectius Generals del Curs:


  Els serveis especials destinats a l’atenció d’urgències ginecològiques i obstètriques demana cada vegada més una alta especialització i preparació a nivell de coneixement teòrics i pràctics del personal sanitari que els integra. És de vital importància que el professional sigui capaç d’actuar de forma resolutiva i efectiva. Per aquest motiu ens proposem com a principal objectiu que  l’alumne  adquireixi  uns coneixements  tals  que  els  ajudin a  prestar  serveis en  unitats  especials d’urgències ginecològiques i obstètriques. El contingut s’ha dissenyat tenint en compte les particularitats d’aquest tipus d’urgències, ja que requereixen una atenció molt especialitzada i d’alta complexitat.


  Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


  Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  25,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Referencia: S0007-20-CS0007-20-05

  Maneig i Tractament de les Ulceres per Pressió (Edició 25)

  Objectius Generals del Curs:


  Les úlceres per pressió continuen representant per al professional sanitari un repte important atès que tot i la implementació de noves eines i recursos continuen suposant un important problema que repercuteix no sols a nivell de salut de malalt sinó també a nivell de consum de recursos del sistema de salut.
  És per aquests motius que hem de prevenir, cuidar i disminuir la incidència d’úlceres per pressió. El material contingut en aquest curs, està doncs destinat a  formar al professional sanitari en el maneig i control de upp.

  Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


  Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  25,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Referencia: S0008-20-CS0008-20-06

  Cures i Maneig del Pacient Ostomitzat (Edició 27)

  Objectius Generals del Curs:


  Actualment ens trobem amb un augment significatiu del número de pacients amb ostomies ja siguin per causes d’origen neoplàsic o inflamatori. Aquest fet comporta que sigui necessari que els professionals sanitaris adquireixin un coneixement específic i especialitat del tema en qüestió. El fet que el professional esdevingui un bon referent pel pacient farà que aquest visqui un procés d’adaptació a la seva nova situació de manera molt més exitosa i disminuirà significativament el número de possibles complicacions que es puguin originar. En el present curs es revisaran les possibles variants ostòmiques, així com les cures necessàries específiques de cadascuna.

  Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


  Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  25,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Referencia: S0009-20-CS0009-20-05

  Atenció i maneig del Pacient Pediàtric (Edició 24)

  Objectius Generals del Curs:


  Pacients urgents en l’àmbit pediàtric, aquets   curs   va   dirigit   a   tots   aquells   professionals   que   volen aprofundir   en   els coneixements vers l’atenció als pacients urgents en l’àmbit pediàtric. En aquest curs  es  realitzarà  un  recorregut  per  les  principals  patologies  tractades  a  urgències pediàtriques, explicant la patologia en sí, els tractaments i les cures al pacient. L’Objectiu general es fer que el professional es formi o actualitzi ens els avenços d’actuació davant el pacient pediàtric amb la finalitat de poder oferir una atenció de qualitat i segura tant pel pacient com per al seu entorn.

  Acreditació:
  RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  50,00 €

  Precio afiliado

  25,00 €

  Fecha inicio

  1/9/2020

  Fecha finalización

  31/10/2020

 • Referencia: S0010-19-CS0010-19-01

  Oposicions Administratius ICS 2019-2020 (D-2019)

  Inscripcions Sempre Obertes


  Curs de Preparació d'Oposicions al Cos d'Administratius de l'Institut Català de la Salut.

  • Metodologia 100 % Online

  • Professors Especialitzats

  • Tutories per resolució de dubtes

  • Temari complet-Test autoevaluatius

  • Simulacres de les proves

  • Alertes d'Informació sobre el procés d'oposició

  Más información

  Modalidad

  Online

  Precio

  275,00 €

  Precio afiliado

  175,00 €

  Fecha inicio

  3/12/2019

Elementos 1 a 10 de un total de 22

por página

Página:
 1. 1
 2. 2
 3. 3