Accés Ajuntament St Boi de Llobregat C1 Administració Especial (UGT Sant Boi)

Concurs-oposició Ajuntament de Sant Boi de LLobregat

Grups: C1 Administració Especial (No Administratius)

 48 hores de formació en directe.

Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup C1 Administració Especial (No administratius) a l'Ajuntamnet de Sant Boi de Llobregat.

Clica aquí per veure com ho fem!

Més informació i contacte:

Email: ugt@santboi.cat
Telèfon:  936351200 - ext.6040

Pagament fraccionat sense interessos
A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.

CLASSES EN DIRECTE on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat i amb àmplia trajectòria docent en oposicions.

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a exàmen (24 hores 365 dies a l'any). L'actualització dels materials es realitzaràn fins la data de finalització del curs.

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties. Inclou la preparació dels 8 temes.

Test de preguntes amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Acompanyament, informació i assessorament del procés i estadis de la convocatòria (dates, requisits, documentació, entre d'altres.

500,00 €
Referencia: LOC0064-23-CLOC0064-23-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 28/11/2023
Fecha finalización: 4/6/2024
Horario: dimarts 17 a 20 (consulta el calendari de classes)
Duración (horas): 48
Lugar: Catalunya
Destinatarios: Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup C1 Administració Especial (No administratius) a l'Ajuntamnet de Sant Boi de Llobregat.
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

DADES DEL CURS

    . Temes corresponents al temari general de la convocatòria per Categoria C1 Administració Especial (No Administratius).
    . Durada: 48 hores en modalitat telepresencial, amb classes en directe en format online.
    . Sessions: 16 de 3 hores cada sessió.
    . Horari: dimarts de 17.00 a 20.00 hores.

CALENDARI

- Inici: dijous 28 de novembre de 2023.
- Finalització: 4 juny de 2024.

SESSIONS

Novembre
Dimarts 28.11.23

Desembre
Dimarts 12.12.23
Dimarts 19.12.23

Gener 2024
Dimarts 09.01.24
Dimarts 16.01.24
Dimarts 23.01.24
Dimarts 30.01.24

Febrer
Dimarts 06.02.24
Dimarts 13.02.24

Març
Dimarts 12.03.24
Dimarts 19.03.24

Abril
Dimarts 09.04.24
Dimarts 16.04.24
Dimarts 30.04.24

Maig
Dimarts 28.05.24

Juny
Dimarts 04.06.24

CONTINGUTS DEL CURS

Tema 1. ELS ENS LOCALS DE CATALUNYA. EL MUNICIPI.

Els ens locals de Catalunya: tipologia, planta local i competències.


Tema 2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ENS LOCALS.
Autonomia local i potestat d'autoorganització. Organització bàsica i organització complementària. Alcalde/essa, tinents d’alcalde, la Junta de Govern, el Ple, Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Grups Polítics. Règims municipals especials. El cartipàs.


Tema 3. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. ACTE ADMINISTRATIU.
El procediment administratiu: mecanisme i garantia d'una correcta actuació administrativa. L'acte administratiu com a manifestació de l'activitat administrativa. Concepte, elements i tipologia dels actes administratius. Motivació, forma i eficàcia. Notificació i publicació.


Tema 4. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. LES PERSONES EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
La capacitat d’actuar davant les administracions públiques. Concepte de persona interessada. Representació. Drets i deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Drets i deures dels interessats. La identificació i la signatura electrònica en el procediment administratiu.


Tema 5. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.
Fases del procediment. Tramitació electrònica. Execució dels actes administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Tipus de recursos administratius.


Tema 6. CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.

Introducció a la contractació pública. Què són els contractes públics i a qui s’apliquen. Objecte, durada i preu dels contractes. Tramitació dels contractes: publicitat i transparència. Procediments de selecció del contractista.


Tema 7. FUNCIÓ PÚBLICA.
Classes d’empleats públics. La plantilla i la relació de llocs de treball. Procediments de selecció. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic.


Tema 8. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ.

Publicitat activa i reutilització de dades. Dret d’accés a la informació.Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 28/11/2023
Fecha finalización 4/6/2024
Duración (horas) 48
Lugar Catalunya
Horario dimarts 17 a 20 (consulta el calendari de classes)
Horas lectivas 48
Destinatarios Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup C1 Administració Especial (No administratius) a l'Ajuntamnet de Sant Boi de Llobregat.

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >