Igualtat Efectiva Entre Dones i Homes en l'Entorn Sanitari (Edició 11)

Inscripció: Oberta durant el curs.

Inici del curs: Una vegada feta la inscripció i començada la edició.

Finalització: Fi d'edició.

Dirigit a: Professionals de l'Àmbit Sanitari.

Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professional al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

Objectiu:Facilitar als professionals de l’àmbit Sanitari els coneixements i habilitats necessaris per tal de promoure i incorporar la perspectiva de gènere així com el principi d’igualtat en l’àmbit de la Salut.50,00 €
Referencia: S0019-20-CS0019-21-11
Modalidad: Online
Fecha inicio: 15/11/2021
Fecha finalización: 31/12/2021
Duración (horas): 50
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

Descripció del Curs:

Presentem un  temari  compost  de 4 unitats didàctiques a les que es recullen els següents continguts:

Índex

TEMA 1.

1. Història igualtat dones i homes en Espanya i Catalunya,
2. Patriarcat
3. Feminisme
4. Estereotips i rol de gènere comunicació sexista i

androcèntrica

TEMA 2.
1. Perspectiva de gènere
2. Igualtat formal i real
3. Discriminació i dones discriminades
4. Dones víctimes de violència de gènere.
5. Accions positives
6. Mainstreaming o transversalitat de la perspectiva de gènere
7. Cronologia i història de l´educació
8. Educació no sexista i coeducació
9. Bretxa digital de gènere

TEMA 3
1. Participació, poder, autoritat i apoderament de les dones
2. Àmbit legislatiu
3. Plans d’igualtat i la seva  aplicació dins l’àmbit públic.
4. Llei 17/2015 de 21 de juliol
5. Decret llei 6/2019 d´1 de març.

TEMA 4
1. Treball: àmbit productiu i reproductiu
2. Segregació horitzontal i vertical
3. Sostre de vidre
4. Bretxa salarial gènere
5. Conciliació vida personal, laboral i familiar
6. Corresponsabilitat
7. ConclusionsAvaluació:
La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test:

Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.
Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.
En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.

Certificació:

La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma www.forumformat.com

 

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 15/11/2021
Fecha finalización 31/12/2021
Duración (horas) 50
Lugar Barcelona
Horas lectivas 50

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >