Part general Cos Diplomatura - Educacio Social (Concurs Oposició Estabilització)

Temari reduït, 15 temes pel procés d'estabilització.

Més Informació:

Núria Hermosa Tel. 653186498
Email. nuriah@catalunya.ugt.org

Pagament fraccionat sense interessos.

CLICA AQUÍ PER MÉS INFORMACIO SOBRE LA NOSTRA METODOLOGIA

Modalitat

Classes ON LINE EN DIRECTE
amb la dinàmica d'una classe presencial. Aquesta modalitat de formació
permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a
interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat
en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

S'incorporen també recursos formatius com tipus test o casos pràcTICS per afiançar l'adquisició de continguts per part de l'alumnat.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.

Aquest curs es durà a terme sempre que s'arribi a un nombre mínim d'inscripcions.

720,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: G0067-22-CG0067-22-02
Modalidad: Online
Fecha inicio: 20/10/2022
Fecha finalización: 30/3/2023
Horario: Dijous16 a 19 hores
Duración (horas): 60
Lugar: Catalunya
Destinatarios: Opositors a Cos Superior i Diplomatura Generalitat. ED.Social i Execució Penal
Descripción del producto
Detalles

Descripció del Curs

El curs s'estructura en Unitats Didàctiques que s'aniran incorporant a la plataforma progressivament i que engloben tot el material necessari per a preparar el temari publicat a la convocatòria.
El material està conformat per temari general, test d'avaluatius, casos pràctics i classes en directe.
L'alumnat podrà re-visualitzar tantes vegades com desitgi les classes impartides.
El temari General s'ha confeccionat per tal de facilitar i optimitzar l'estudi remarcant aquells aspectes més importants per preparar l'oposició.

Objectiu

L'objectiu d'aquest curs és dotar al/l'opositor/a dels coneixements necessaris per superar la fase d'oposició per accedir al Cos Subaltern a la Generalitat de Catalunya.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 20/10/2022
Fecha finalización 30/3/2023
Duración (horas) 60
Lugar Catalunya
Horario Dijous16 a 19 hores
Horas lectivas 60
Destinatarios Opositors a Cos Superior i Diplomatura Generalitat. ED.Social i Execució Penal

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >