Prevenció de Riscos Laborals en l'Àmbit Sanitari (Edició 24)

Inscripció: Oberta durant el curs.

Inici del curs: Una vegada feta la inscripció i començada la edició.

Finalització: Fi d'edició.

50,00 €
Referencia: S0012-20-CS0012-21-08
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/4/2021
Fecha finalización: 16/5/2021
Duración (horas): 70
Plazas: Il.limitades
Lugar: Barcelona
Destinatarios: Professionals de la Sanitat
Descripción del producto
Detalles

Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

Objectiu/s general/s del curs.

Amb el present curs pretenem donar una eina perquè els professionals del sector tinguin un instrument on recolzar-se, aconseguir una informació bàsica i clara sobre els riscos laborals i una orientació sobre quins aspectes abordar per a la seva reducció, un camí per poder reclamar quan es pateixin les conseqüències d'aquests riscos.

Adequació dels objectius.

  • La societat actual veu la necessitat de desenvolupar una política dirigida a la protecció de la salut dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscos derivats de l'activitat laboral.

  • La Unió Europea posa l'accent en la necessitat de millorar de forma progressiva les condicions de treball, Espanya com a integrant de la Unió ha d'harmonitzar la seva política amb la més recent política comunitària en aquesta matèria.

  • És a partir del reconeixement del dret dels treballadors en l'àmbit laboral a la protecció de la seva salut i integritat és quan la Llei estableix les diverses obligacions que garantiran aquest dret.

  • Per aquests motius s’estructura aquest curs cara a donar a conèixer totes les característiques de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari.

Avaluació:
La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test.
Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.
Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.
En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.

Certificació:
La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/4/2021
Fecha finalización 16/5/2021
Duración (horas) 70
Lugar Barcelona
Horas lectivas 70
Plazas Il.limitades
Destinatarios Professionals de la Sanitat

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >