Atenció i maneig del Pacient Pediàtric (Edició 28)

Inscripció: Oberta durant el curs.

Inici del curs: Una vegada feta la inscripció i començada la edició.

Finalització: Fi d'edició.

50,00 €
Referencia: S0009-20-CS0009-21-09
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/4/2021
Fecha finalización: 16/5/2021
Duración (horas): 50
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

Objectius Generals del Curs:

Pacients urgents en l’àmbit pediàtric, aquets   curs   va   dirigit   a   tots   aquells   professionals   que   volen aprofundir   en   els coneixements vers l’atenció als pacients urgents en l’àmbit pediàtric. En aquest curs  es  realitzarà  un  recorregut  per  les  principals  patologies  tractades  a  urgències pediàtriques, explicant la patologia en sí, els tractaments i les cures al pacient. L’Objectiu general es fer que el professional es formi o actualitzi ens els avenços d’actuació davant el pacient pediàtric amb la finalitat de poder oferir una atenció de qualitat i segura tant pel pacient com per al seu entorn.

Descripció del Curs:

Per  aconseguir  això  hem presentat  un  temari  compost  de 8 unitats didàctiques en les que es recullen els següents continguts:

ÍNDEX

Bloc I     Introducció.
1.    Introducció a la infermeria pediàtrica.
2.    Edats pediàtriques.
3.    Valoració del pacient pediàtric.
3.1    Característiques
3.2    Triangle de valoració pediàtrica (TEP)
3.3    Alteracions i possibles causes del TEP
3.4    Models de triatge
3.5    Model de Triatge andorrà (MAT)
3.6    Nivells de prioritat (MAT)
4.    Valors de constants normals segons edat.
5.    Servei d'urgències pediàtriques. Característiques i funcionament.
6.    Psicologia i actuació.

Bloc II     Consultes més freqüents.
1.    Febre
2.    Dolor
2.1.    Abdominàlgia
2.2.    Otàlgia
2.3.    Odinofàgia
2.4.    Odontàlgia
2.5.    Cefalea
3.    Restrenyiment
4.    Irritabilitat
5.    Urticària
6.    Tos
7.    Traumatisme crani cefàlic (TCE)

Bloc III     Dermatologia
    1. Introducció.
    2. Exantemes
        2.1. Exantema maculo-papular
        2.2. Exantema vesículo-pustulós
        2.3. Exantema urticariforme
        2.4. Exantema petèquia
    3. Classificació per agent etiològic
    4. 3.1.Exantemesi eritemes
3.1.1 Dermatitis atòpica
3.1.2 Dermatitis seborreica
3.1.3 Eritema tòxic del nounat
3.2 Porpra de Schölein Henoch
4. Problemes dermatològics provocats per virus
4.1 Varicel·la
4.2 Urticària
4.3 Exantema sobtat
4.4 Exantema mà -peu-boca
4.5 Xarampió
4.6 Rubèola
5. Problemes dermatològics provocats per bacteris
5.1 Impetigen
5.2 Escarlatina
5.3 Infecció meningocòccia
6. Problemes dermatològics provocats per fongs
6.1 Candidiasis del bolquer
6.2 Tinea Corpis (tinya)
7. Problemes provocades per paràsits i insectes
7.1 Escabiosis (sarna)
7.2 Pediculosi (polls)

Bloc IV     Respiratori
1. Record anatomofisiológic
2. Valoració
3. Administració de tractament
4. Patologies respiratòries més comunes
4. 1 Bronquiolitis
4. 2 Bronquitis
4. 3 Asma
4.4 Laringitis
4.5 Epiglotitis
4.6 Pneumònia
4.7 Tuberculosi
4.8 Tos Ferina
1. Preparació de nebulitzacions
2. Administrar medicació amb càmera espaciadora

Bloc V     Digestiu
    1. Epidemiologia
    2. L'aparell digestiu
    3. Patologia més freqüent de l'aparell digestiu
        3.1 Càries i dolor dental
        3.2 Candidiasis oral (muguet)
        3.3 Estomatitis
        3.4 Herpangina
        3.5 Amigdalitis estreptocòccia
        3.6 Amigdalitis vírica
        3.7 Còlic del lactant
        3.8 Estenosis hipertròfica de pílor
        3.9 Invaginació intestinal
        3.10 Gastroenteritis
            3.10.1 La deshidratació
            3.10.2 Trastorns hidroelectrolítics
            3.10.3 Rehidratació oral
            3.10.4 Rehidratació intravenosa
        3.11 Oxiurasis
        3.12 Apendicitis aguda
        3.13 Malaltia inflamatòria intestinal. Colitis ulcerosa
        3.14 Malaltia inflamatòria intestinal. Malaltia de Crohn
    4. Intoleràncies alimentàries
        4.1 Intolerància a la lactosa
        4.2 Intolerància a les proteïnes de la llet de vaca (APLV)
        4.3 Intolerància al gluten (celiaquia)

Bloc VI     Convulsions
    1. Generalitats
    2. Convulsions febrils
    3. Classificació
    4. Característiques
    5. Algorisme d'actuació
    6. Efectes secundaris de la medicació

Bloc VII Anafilaxi
    1. Definició
    2. Criteris diagnòstics
    3. Factors de risc
    4. Etiologia
    5. Clínica
    6. Símptomes i criteris de gravetat
    7. Evolució temporal
    8. Algorisme d'actuació
    9. Medicació

Bloc VIII Intoxicacions.
    1. Introducció.
    2. Epidemiologia
    3. Els tòxics més comuns
        a. Fàrmacs
        b. Productes de la llar.
        c. Monòxid de Carboni.
        d. Drogues il·legals.
    4. Carbó Activat.
    5. Rentat Gàstric
    6. Antídots
    7. Algoritme d’actuació.

Avaluació:
La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test.
Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.
Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.
En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.

Certificació:
La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma www.forumformat.com

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/4/2021
Fecha finalización 16/5/2021
Duración (horas) 50
Lugar Barcelona
Horas lectivas 50

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >