Prevenció de l'Assetjament Laboral i les seves diverses variants dins l'Àmbit Sanitari (Edició24)

Inscripció: Oberta durant el curs.

Inici del curs: Una vegada feta la inscripció i començada la edició.

Finalització: Fi d'edició.


50,00 €
Referencia: S0005-20-CS0005-21-09
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/4/2021
Fecha finalización: 16/5/2021
Duración (horas): 50
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

Objectius Generals del Curs:

Aquest curs vol identificar l’assetjament que podem confondre amb una manera de ser o de comportament que un company pot tenir amb nosaltres o amb un altre company, allò  que  podrirem catalogar  amb  indiferència  o  por  davant  una  conducta  agressiva  o desapiadada vers el nostre entorn. Detectar allò que pot comportar malestar però que no es una conducta defensable i sí totalment reprovable i recriminable, el què es viu amb freqüència i comporta malestar. És necessari veure, detectar i reduir, i fins i tot  aturar, l’assetjament com a fet.

Descripció del Producte / Curs:

Curs estructurat en 7 Temes amb els següents continguts:

ÍNDEX

BLOC1
1.     La “Carta Social Europea” suggereix
1.1     Assetjament, de que parlem?
1.2     “Mobbing” en el MonTema
1.3     Heinz LeymannTema
1.4     Heinz Leymann -45 conductes d’assetjament psicològic”Tema
1.5     Iñaqui Piñuel -Definició d’assetjador s/Dr. I. PiñuelTema
1.6     Iñaqui Piñuel –Informe CisnerosTema
1.7     Marie-France Hirigoyen.
1.8.     Hirigoyen –contextos professionals òptims per l’assetjament-
1.9.     Definició .d’Assetjament/Mobbing
1.10     Tipus d’assetjament laboral
1.11     Principals Riscos psicosocials en l’àmbit sanitari
1.12     Elements que conformen l’assetjament psicològic. Causes i factors
1.13     Elements que conformen l’assetjament psicològic. Grups i organismes de risc.
1.14     Conductes de la persona/es agressores: Tipus organitzacional
1.14.1     Conductes de la persona/es agressores: Adreçades a les relacions socials.
1.14.2     Conductes de la persona/es agressores: Adreçades a la vida personal i privada
1.14.3     Conductes de la persona/es agressores: De violència
1.14.4     Conductes de la persona/es agressores: Adreçades a les actituds

BLOC2
2.0     La violència psicològica
2.1.0     La violència psicològica al centre de treball
2.1.1     La violència en l’ambit professional. Definicions
2.1.2     La violència al centre de treball. Com es pot exercir
2.2     Assetjament Sexual i Dany a la propietat
2.3     Els Espectadors
2.4.     Efectes de la violència per a la institució
2.4.1     Efectes de la violència per al professional

BLOC3
3.1     Principis irrenunciables dels Treballadors
3.2     Drets de la persona que se sent assetjada
3.3     Drets de la persona presumptament assetjadora
3.4     Competències i responsabilitats
3.5     Prevenció davant l’assetjament i el clima laboral
3.6     Estratègies per a la millora del clima laboral com a element preventiu
3.7     CPA (Comissió per la prevenció de l’assetjament)
3.8     Actuacions d’intervenció en cas de denúncia i/o consulta
3.9     Fase de Comunicació i intervenció
3.10     Comunicació a través del recurs especialitzat
3.11     Comunicació interna
3.12     Opcions i mesures a prendre contra l’assetjament laboral
3.13     Model de presentació de queixa a la CPA
3.14     Mesures legals: com actuar
3.15     Passos a realitzar
3.16     La Prova.

Avaluació:
La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test.
Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.
Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.
En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.

Certificació:

La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/4/2021
Fecha finalización 16/5/2021
Duración (horas) 50
Lugar Barcelona
Horas lectivas 50

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >