Resolució de Conflictes en l'Àmbit Sanitari (Edició 27)

Inici: Al fer la inscripció al curs.

Finalització: Fi d'edició.

Dirigit a: Professionals d'Àmbit Sanitari. Transversal.


Acreditació: Activitat Formativa Reconeuda d'Interés Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Validesa: Acció
Formativa vàlida per processos d'oposició, borsa de treball i Carrera
Professional als Sistemes Sanitaris Públic, Privats i Concertats.


.

Referencia: S0013-20-CS0013-20-05
50,00 €
Descripción del producto
Detalles

Els Centres Sanitaris són un reflex clar d'allò que succeix a la societat en general ja que és el punt de trobada   de moltes persones que tenen pensaments, sentiments i actituds diferents; comportant per tant que es generin conflictes i desacords per la defensa d'interessos personals, afectant d'aquesta manera les relacions interpersonals.

El conflicte és part del procés de creixement, per la qual cosa cal admetre'l com a part de la vida quotidiana del centre sanitari i de la vida en general. 

El conflicte presenta aspectes positius i aspectes negatius.

Els positius són els aspectes constructius que milloren les relacions, mobilitzen a un canvi i es busca una solució.

Els negatius són els que deterioren les relacions pels ressentiments i les inculpacions. Per això és necessari prendre el conflicte des de la seva vessant positiva i procurar resoldre-ho d'una manera oportuna, de tal forma que ajudi a una transformació i creixement personal.

Objectius:

  • Conèixer els diferents tipus de conflictes, així com també conèixer les conseqüències positives i negatives dels mateixos.

  • Adquirir una nova perspectiva en relació al conflicte.

  • Conèixer i distingir les diferents actituds davant el conflicte.

  • Aprendre a gestionar conflictes.

  • Analitzar i comprendre el desenvolupament dels conflictes.

  • Promoure i desenvolupar habilitats socials en la resolució de conflictes.

Acreditació: Activitat Formativa Reconeuda d'Interés Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d'oposició, borsa de treball i Carrera Professional als Sistemes Sanitaris Públic, Privats i Concertats.

Curs de caire transversal, dirigit a tots els profesionals d'àmbit sanitari.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/11/2020
Fecha finalización 31/12/2020
Duración 50
Lugar Barcelona
Horas lectivas 50