Prevenció de Riscos Laborals en l'Àmbit Sanitari (Edició 21)

Objectiu/s general/s del curs.


Amb el present curs pretenem donar una eina perquè els professionals del sector tinguin un instrument on recolzar-se, aconseguir una informació bàsica i clara sobre els riscos laborals i una orientació sobre quins aspectes abordar per a la seva reducció, un camí per poder reclamar quan es pateixin les conseqüències d'aquests riscos.


Referencia: S0012-20-CS0012-20-05
60,00 €
Descripción del producto
Detalles

Objectius específics o d’aprenentatge del curs.

 • L’alumne aprendrà quines són les definicions i teories existents sobre la prevenció de riscos laborals.
 • L’alumne coneixerà quines són les actuacions de les administracions públiques competents en matèria laboral.
 • L’alumne aprendrà quins són els drets i obligacions tant del treballador com de l’empresa.
 • L’alumne aprendrà com funciona el servei de prevenció i què pot oferir.
 • L’alumne quines eines s fan servir per a poder oferir resposta a les consultes que tenen els treballadors i com els mateixos poden participar.
 • L’alumne aprendrà quines són les responsabilitats i sancions que pot patir el treballador i la empresa.
 • L’alumne farà un recorregut i aprendrà quines són les característiques dels riscos biològics.
 • L’alumne farà un recorregut i aprendrà quines són les característiques dels riscos químics.
 • L’alumne farà un recorregut i aprendrà quines són les característiques dels riscos físics.
 • L’alumne farà un recorregut i aprendrà quines són les característiques dels ergonòmics.
 • L’alumne farà un recorregut i aprendrà quines són i com són les condicions de seguretat i salut als centres de treball.
 • L’alumne farà un recorregut i aprendrà quines són les característiques dels riscos psicosocials.
 • L’alumne farà un recorregut i aprendrà quines són les característiques dels riscos per a la treballadora embarassada que hagi donat a llum o en període de lactància.
 • L’alumne farà un recorregut i aprendrà quines són les característiques dels riscos del treball a torns i nocturn.
 • L’alumne farà un recorregut i aprendrà quines són les característiques dels accidents de treball i malaltia professional.

Adequació dels objectius.

 • La societat actual veu la necessitat de desenvolupar una política dirigida a la protecció de la salut dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscos derivats de l'activitat laboral.
 • La Unió Europea posa l'accent en la necessitat de millorar de forma progressiva les condicions de treball, Espanya com a integrant de la Unió ha d'harmonitzar la seva política amb la més recent política comunitària en aquesta matèria.
 • És a partir del reconeixement del dret dels treballadors en l'àmbit laboral a la protecció de la seva salut i integritat és quan la Llei estableix les diverses obligacions que garantiran aquest dret.
 • Per aquests motius s’estructura aquest curs cara a donar a conèixer totes les característiques de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari.
Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/11/2020
Fecha finalización 31/12/2020
Duración 70
Lugar Barcelona
Horas lectivas 70
Plazas Il.limitades
Destinatarios Professionals de la Sanitat