Abordaje del Paciente politraumático en la Unidad de Cuidados Intensivos (Edició 27)


Objectius generals del curs.

L’objectiu d’aquest curs “Abordatge del pacient politraumàtic a  la  Unitat  de  Cures Intensives”, és conèixer quins són els recursos necessaris per atendre a un malalt politraumatitzat des de l’àmbit del servei de cures intensives.

L’alumne aprendrà quines són les lesions  que  es  donen  més  habitualment  així  com  els  problemes  derivats  de  les mateixes i el tractament que han de rebre aquests malalts complexos.Referencia: S0011-20-CS0011-20-06
50,00 €
Descripción del producto
Detalles

Objectius generals del curs.

L’objectiu d’aquest curs “Abordatge del pacient politraumàtic a  la  Unitat  de  Cures Intensives”, és conèixer quins són els recursos necessaris per atendre a un malalt politraumatitzat des de l’àmbit del servei de cures intensives.

L’alumne aprendrà quines són les lesions  que  es  donen  més  habitualment  així  com  els  problemes  derivats  de  les mateixes i el tractament que han de rebre aquests malalts complexos.

Idioma: Castellà

Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats de Catalunya.

Avaluació:
La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test.
Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.
Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.
En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.

Certificació:
La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma www.forumformat.com

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/11/2020
Fecha finalización 31/12/2020
Duración 50
Lugar Barcelona
Horas lectivas 50