Oposicions Administratius ICS 2019-2020 (D-2019)


Inscripcions Sempre Obertes


Curs de Preparació d'Oposicions al Cos d'Administratius de l'Institut Català de la Salut.

 • Metodologia 100 % Online

 • Professors Especialitzats

 • Tutories per resolució de dubtes

 • Temari complet-Test autoevaluatius

 • Simulacres de les proves

 • Alertes d'Informació sobre el procés d'oposició


275,00 €

* Campos Requeridos

Referencia: S0010-19-CS0010-19-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 3/12/2019
Descripción del producto
Detalles

Objectiu General:

Dotar a l’alumne d’aquells coneixements específics que li serveixin per superar la fase d’oposició per a categoria de Cos Administratiu del Institut Català de la Salut.

Estructura de continguts:

Temari transversal

 • TT 1. Ordenació Sanitària: El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. El Pla de salut de Catalunya. L'empresa pública ICS.
 • TT 2. L'Estatut marc del personal estatutari. L'EBEP. II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat.
 • TT 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Reglament General de Protecció de dades. Nova llei de LOPD – DRETS ARCO-POL.
 • TT 4. Llei de prevenció de riscos laborals. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament.
 • TT 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Llei 5/2008, del 24 d'abril. Violència masclista: objecte i finalitat.
 • TT 6. Qualitat.
 • TT 7. Competències digitals.

Temari Específic

 • TE 1.1. Ordenació Sanitària.
 • TE 1.2. Dret generals de prestació d’atenció Sanitària.
 • TE 1.3. El Departament de Salut. El Servei Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut.
 • TE 1.4. La societat de la informació i administració electrònica a Catalunya.
 • TE 1.5. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
 • TE 1.6. Ofimàtica.
 • TE 1.7. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
 • TE 2.1. El dret i òrgans administratius
 • TE 2.2. El procediment administratiu.
 • TE 2.3. L'acte administratiu.
 • TE 2.4. El Drets de la ciutadania davant de l'Administració.
 • TE 3.1. Personal estatutari sanitari i de gestió i serveis: classificació, retribucions i drets i deures.
 • TE 3.2. Sistemes de selecció i requisits de participació a l'Institut Català de la Salut.
 • TE 3.3. Jornada ordinària de treball: legislació.
 • TE 3.4. II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat.
 • TE 3.5. Règim general de la Seguretat Social.
 • TE 3.6. Tipus de cotització.
 • TE 4.1. Els pressupostos orientats a resultats.
 • TE 4.2. El pressupost de l'Institut Català de la Salut. Gestió i control financer.
 • TE 4.3. La comptabilitat pública
 • TE 5.1. Riscos en l'àmbit sanitari
 • TE 6. PERFIL COMPETENCIAL
Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 3/12/2019

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >