Cures i Maneig del Pacient Ostomitzat (Edició 27)

Objectius Generals del Curs:


Actualment ens trobem amb un augment significatiu del número de pacients amb ostomies ja siguin per causes d’origen neoplàsic o inflamatori. Aquest fet comporta que sigui necessari que els professionals sanitaris adquireixin un coneixement específic i especialitat del tema en qüestió. El fet que el professional esdevingui un bon referent pel pacient farà que aquest visqui un procés d’adaptació a la seva nova situació de manera molt més exitosa i disminuirà significativament el número de possibles complicacions que es puguin originar. En el present curs es revisaran les possibles variants ostòmiques, així com les cures necessàries específiques de cadascuna.

Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

Referencia: S0008-20-CS0008-20-06
50,00 €
Descripción del producto
Detalles

Descripció del Curs:

Presentem un  temari  compost  de  8 unitats didàctiques en les que es recullen els següents continguts:

ÍNDEX

1.Estomes. Generalitats.
2.Traqueostomies.
3.Gastrostomies.
4.Enterostomies.
5.Colostomies.
6. Urostomies.
7. Tipus de dispositius.
8. Alimentació i farmacologia.

Avaluació:
La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test.
Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.
Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.
En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.

Certificació:

La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma www.forumformat.com

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/9/2020
Fecha finalización 31/10/2020
Duración 50
Lugar Barcelona
Horas lectivas 50