Prevenció i Control d'Actuacions en Agressions i les seves Conseqüències en l'Àmbit Sanitari (Edició 21)

Objectius Generals del Curs:

En tots els països industrialitzats els actes violents en els centres sanitaris han patit un increment notable; una enquesta realitzada per la Unió Europea manifesta que el 4 per cent dels professionals havia patit en alguna ocasió determinat tipus d'agressió física i molts altres refereixen haver patit amenaces i insults. A causa de la peculiaritat organitzativa dels serveis de salut, així com a les interaccions que es generen entre els professionals i els usuaris, sense oblidar els canvis que s'estan produint en la relació entre tots dos, s’està donat lloc un increment progressiu d'actes violents en els centres sanitaris.

Tenint en conte aquestes dades hem traçat el següent curs amb el objectius de dotar l'alumne de recursos per intentar combatre i prevenir situacions hostils en el dia a dia de l'àmbit sanitari per tal de poder dur a terme la seva tasca assistencial d’una manera més segura.

Acreditació: Activitat Formativa Reconeguda d'Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Validesa:
Acció Formativa vàlida per processos d'oposició, Borsa de Treball i
Carrera Professional als Sistemes Sanitaris Públics, Privats i
Concertats.

Referencia: S0004-20-CS0004-20-06
50,00 €
Descripción del producto
Detalles

Descripció del Curs:

Curs estructurat en 4 blocs que exposen la problemàtica existent així com les estratègies que tenim al nostre abast per tal de combatre-la

Índex

Bloc 1: Estratègies davant la Violència en centres sanitaris.

T1 Estratègies per enfrontar-se a l'conflicte en les organitzacions.

T2. Violència contra treballadors sanitaris en un hospital.

Bloc 2: Prevenció de l'epidodio hostil.

T3 Els pacients en el context hospitalari.

T4 Prevenció de les agressions.

Bloc 3: Resultat professional i personal de l'agressió en l'àmbit laboral.

T5 Tipificació penal de les situacions conflictives.

T6 Valoració de el dany produït per actes de violència.

T7 Conseqüències de les agressions als professionals de la sanitat.

T8 Aspectes distintius dels riscos psicosocials en els professionals de la sanitat.

T9 Conseqüències psicològiques de les agressions a professionals sanitaris.

Bloc 4: Estratègies afrontativas.

T10 Els 15 problemes i conflictes més freqüents a la feina.

T11 Els 5 beneficis de la feina en equip.

T12 Les 5 actituds tòxiques dels companys de treball.

T13 El valor de dir "no"Bloque 1: Estrategias ante la Violencia en centros sanitarios.


Avaluació:

La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test.

Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.

Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.

En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.Certificació:

La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma www.forumformat.com

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/11/2020
Fecha finalización 31/12/2020
Duración 50
Lugar Barcelona
Horas lectivas 50