Intel.ligència Emocional en l'Àmbit Sanitari (Edició 27)

Objectius Generals del Curs:Definim la intel·ligència emocional com a la capacitat que tenim de reconèixer els nostres propis sentiments així com els dels altres, fet que comporta una millora substancial en les relacions socials. Aquesta competència personal esdevé clau en l’àmbit sanitari ja que ens permet resoldre positivament les exigències que sens plantegen des del mateix sistema sanitari. Així doncs, amb el següent curs pretenem que  l’alumne  adquireixi  uns coneixements  tals  que  l’ajudin  a  gestionar  efectivament la  relació  personal, emocional  o  professional i que tindrà, per tant, una repercussió directa en el seu àmbit laboral. 

Acreditació: Activitat Formativa Reconeguda d'Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d'oposició, Borsa de Treball i Carrera Professional als Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

Referencia: S0003-20-01-CS0003-20-01-05
50,00 €
Descripción del producto
Detalles

Descripció del Producte / Curs:

Curs estructurat en 3 blocs que recorren els aspectes clau en el coneixement de la intel·ligència emocional i la seva aplicació.

Índex

Bloc 1:     Definim la Intel·ligència Emocional
T1. Què és la intel·ligència emocional.
T2. Comunicació.
T3. La empatia o capacitat de posar-se en el lloc de l’altre.

Bloc2:     Diagnòstic emocional.
T4. BURNOUT O Síndrome d’estar cremat.
T5. Fatiga emocional al treball.
T6. Falta de realització personal.

Bloc 3: Necessitats Emocionals
T7. Necessitats emocionals en l’àmbit laboral.
T8. Intel·ligència emocional i dol.

Avaluació:
La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test.
-Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.
-Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.
En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.

Certificació:
La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma www.forumformat.com

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/9/2020
Fecha finalización 31/10/2020
Duración 50
Lugar Barcelona
Horas lectivas 50
Destinatarios Transversal a totes les Categories del Sistema Sanitari