Eines Multiculturals i la seva aplicació als Centres de Salut (Edició 26)

INSCRIPCIÓ

   Oberta durant el curs i es tancarà uns dies abans de la finalització del curs.

INICI DEL CURS

   Una vegada feta la inscripció i començada l'edició.

FINALITZACIÓ

   Fi d'edició.

DIRIGIT A

   Professionals de l'Àmbit Sanitari.

IDIOMA DEL CURS

   Castellà

ACREDITACIÓ

   RIS. Activitat Formativa Reconeguda d'Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

VALIDESA

  
Acció Formativa vàlida per processos d'oposició, borsa de treball i
carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i
Concertats.

CERTIFICAT D'APROFITAMENT

  
Tots els nostres cursos tenen certificat d'aprofitament atès que
l'alumnat ha de realitzar proves parcials i una de final que hauran
d'aprovar per tal de poder assolir els coneixements proposats pel
professorat i que avalen l'adquisició d'aquest.

ENVIAMENT CERTIFICATS

  
L'enviament dels certificats es fa una vegada finalitzi l'edició del
curs, per tant, tot i que el curs s'hagi fet sencer, l'emissió de la
certificació no es farà fins no haver finalitzat l'edició d'aquest.
Podeu consultar les dates d'edició del curs a la web.

NOUS CURSOS

  
Una vegada finalitzat el curs, s'iniciarà un de nou. La formació s'ha
programat durant tot l'any i, per tant, l'alumnat podrà de tot el
catàleg formatiu durant tot el curs.

55,00 €
Referencia: S0001-20-CS0001-22-18
Modalidad: Online
Fecha inicio: 16/5/2022
Fecha finalización: 30/6/2022
Duración (horas): 50
Lugar: Barcelona
Destinatarios: Professionals de la Sanitat
Descripción del producto
Detalles

Objectiu:
Conèixer el sistema sanitari català (aprofundint en els recursos que podem fer servir en matèria  de  multiculturalitat) i  reflexionar sobre el  coneixement  sociocultural  i  sanitari de  la  població  immigrada ens ajudarà a valorar i analitzar la gestió sanitària que  fem  de  la  relació assistencial sanitària amb l’usuari immigrant.  Presentarem i analitzarem  diferents estratègies d’intervenció sanitària amb el col·lectiu immigrant.

Descripció del Curs:

Curs estructurat en 7 Temes amb els següents continguts:

ÍNDEX

1. RESUM EXECUTIU
1.1 Les reformes des de la LOSC.
1.2 La Resposta dels Serveis a les necessitats i la demanda de la població.
1.3 Una provisió de serveis a les necessitats i la demanda de la població.
1.4 El CatSalut i els seus instruments.
1.5 L'articulació del model en el territori, la segona descentralització.
1.6 L'avaluació i la rendició de comptes.

2. ORGANITZACIÓ DEL MODEL SANITARI SEGONS LA LOSC
2.1 Antecedents històrics.
2.2 Model sanitari.
2.3 Model de gestió del sistema.

3. LES REFORMES EFECTUADES EN EL SISTEMA DES DE LA LOSC. MARC NORMATIU.
3.1 Evolució i caracterització del sistema.
3.2 La llei de Salut Pública.

4. EL MAPA SANITARI, SOCIOSANITARI I DE SALUT PÚBLICA
4.1 Política de salut i política de serveis: orientació per prioritats i amb objectius comuns per a tot el sistema.
4.2 Els ciutadans i ciutadanes: paper de protagonistes.
4.3 La intenció entre professionals i pacients: el valor real de l'atenció.
4.4 L'atenció a les persones: atenció integral i continuïtat assistencial; de la fragmentació dels serveis a la integració.
4.5 Col·laboració entre equips de professionals: xarxes multicèntriques.
4.6 El desenvolupament professional: Per la qualitat de l'atenció i el prestigi de la pràctica clínica.
4.7 Les tecnologies de la informació: suport en la presa de decisions clíniques i eines de relació entre professionals i serveis.
4.8 L'accessibilitat, la qualitat i l'eficiència: el que és efectiu, allà on sigui adequat, a temps i com més a prop millor; però no tot és possible, ni es pot fer a tot arreu.
4.9 El funcionament dels serveis: els ciutadans i ciutadanes, les institucions, els professionals i les organitzacions tenen la paraula.
4.10 L'avaluació: per retre comptes i per actuar.

5. LA RESPOSTA DELS SERVEIS A LES NECESSITATS I LA DEMANDA DE LA POBLACIÓ
5.1 Els principis informadors del model.
5.2 Drets i deures de la ciutadania i del CatSalut.
5.3 L'accés i la cobertura.

6. FORMACIÓ DE LOSPROFESIONALES: CUIDAR A LA SOCIETAT MULTICULTURAL DEL SEGLE XXI
6.1 La formació dels professionals. La situació acadèmica actual.
6.2 Estudis a Espanya sobre la cura en la societat multicultural.

7. LA MEDIACIÓ INTERCULTURAL SOCIOSANITÀRIA: IMPLICACIONS I REPTES
7.1 La comunicació intercultural.
7.2 La mediació intercultural.
7.2.1 Immigració i salut: aspectes socials i culturals de la salut.
7.2.2 La biomedicina i el sistema sanitari.
7.2.3 La competència cultural.
7.2.4 La mediació intercultural i la identitat professional.
7.2.5 La relació assistencial.
7.2.6 La interpretació lingüística.
7.2.7 L'ètica.

Avaluació:

La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test.
Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.
Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.
En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.

Certificació:

La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 16/5/2022
Fecha finalización 30/6/2022
Duración (horas) 50
Lugar Barcelona
Horas lectivas 50
Destinatarios Professionals de la Sanitat

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >