Introducció a la Biometria. Nou mètode d´identificació penitenciaria. (Edició 1)

Objectiu

Conèixer el sistema de Biometria aplicada al sistema penitenciari amb l'objectiu d‘identificar i autenticar individus d'una manera ràpida i fiable, a través de l'ús de les seves característiques biològiques úniques. ONLINEDescripció del Curs

El curs s’estructura en 6 temes amb part teòrica, tipus test i supòsit pràctic.

Més Informació: 932956138

Email: fesppresons@catalunya.ugt.org

El curs es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de 20 matriculacions.

20,00 €

* Campos Requeridos

Referencia: PR0009-21-CPR0009-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 22/2/2021
Fecha finalización: 15/3/2021
Duración: 30
Descripción del producto
Detalles

Continguts

TEMA 1.
1. Acostament a la biometria
1.1 Que és la biometria
1.2. Funcionament i tipus de sistemes biomètrics
1.3. Resultats de les confrontacions biomètriques
1.4. Sistema biométric dactilar i sistema
TEMA 2.
2. Sistema informàtic i biométric penitenciari
2.1. Present i futur del sistema informàtic penitenciari català - sipc i siep-
2.2. Siep- bio futur sistema d'identificació biométric
2.3. Actual mòdul biomètric siep-bio sipc
TEMA 3.
3. Enrolament
3.1. Accés a el programa
3.2. Presa de impressions "posades"
3.3. Presa de impressions rodades
TEMA 4.
4. Identificació
4.1. Accés a el programa
4.2. Presa de impressions
4.3. Identificació. possibles resultats
4.4. Canvi a la selecció de dits per a la identificació
4.5. Recerca manual - cerca per nis
TEMA 5.
5. Dactiloscòpia. identificació. punts caracteristicos.
5.1. Crestes papil•lars
5.2. Sistemes papil•lars
5.3. Nuclis i deltas
5.4. Tipus fonamentals de dactilogrames
5.5. Punts característics
TEMA 6.
6. Usos, manteniment, llistats i errors freqüents.
6.1. Diferents usos segons la tipologia del centre
6.2. Manteniment dels aparells
6.3. Llistats
6.4. Errors més freqüents.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 22/2/2021
Fecha finalización 15/3/2021
Duración 30
Horas lectivas 30

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >