Transport escolar de menors (DES-2022)

1.     Introducció
2.     Definició transports  regulars d'ús especial
3.     Normativa reguladora   
4.     Classificació del transport   
5.     El conductor   
6.     Autoritzacions necessàries   
7.     Altres documents   
8.     Vehicles   
9.     Altres dades importants   
10.   Acta a omplir   
11.   BIBLIOGRAFIA   

60,00 €
Referencia: U4019-22-CU4019-22-03
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/12/2022
Fecha finalización: 31/12/2022
Duración (horas): 25
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT
1. Introducció
2. Definició transports  regulars d'ús especial
3. Normativa reguladora   
        Àmbit d' aplicació   
4. Classificació del transport   
        Segons la seva finalitat es dividirà en   
        Segons la seva funció podran ser   
5. El conductor   
6. Autoritzacions necessàries   
        La Targeta de transport   
        Autorització especifica   
7. Altres documents   
        Full de ruta   
        Full de reclamacions   
8. Vehicles   
        Antiguitat dels vehicles   
        ITV  Inspecció tècnica dels vehicles   
        Assegurança   
        Distintiu indicatiu de transport escolar   
        Limitació de velocitat   
        Cinturó de seguretat   
        Tacògraf   
        Limitador de velocitat   
        Característiques tècniques dels vehicles   
9. Altres dades importants   
        Taxes d' alcohol   
        Acompanyants   
        Itinerari i parades   
        Duració  màxima del viatge   
        Obligacions de les entitats organitzadores   
        Infraccions  i òrgan competent   
        La immobilització   
10. Acta a omplir   
11. BIBLIOGRAFIA   

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/12/2022
Fecha finalización 31/12/2022
Duración (horas) 25
Lugar Barcelona
Horas lectivas 25

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >