Reconstrucció d'accidents de trànsit (DES-2022)

1. DEFINICIÓ D’ACCIDENT DE TRÀNSIT                               

2. CLASSIFICACIÓ DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT                       
3. FASES DE L’ACCIDENT DE TRÀNSIT                               

4. DELICTES DERIVATS D’UN ACCIDENT DE TRÀNSIT                       
5. FULL D’INFORMACIÓ D’ACCIDENT O FULL DE CAMP                       
6. PLEC D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENT                               

7. ATESTAT PER ACCIDENT DE TRÀNSIT                               

ANNEX  1. EXEMPLES DE FOTOGRAFIES EN LA RECONSTRUCCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

  

60,00 €
Referencia: U04015-22-CU04015-22-04
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/12/2022
Fecha finalización: 31/12/2022
Duración (horas): 25
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles
1. DEFINICIÓ D’ACCIDENT DE TRÀNSIT                              

2. CLASSIFICACIÓ DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT                       
    2.1. Segons el nombre d’unitats que intervenen:                       
        2.1.1. Simple                                           
        2.2.2. Múltiple                                           
    2.2. Altres classificacions que no depenen del nombre d’unitats que intervenen       
        2.2.1. Xoc                                           
        2.2.2. Sortida de via                                       

3. FASES DE L’ACCIDENT DE TRÀNSIT                               
    3.1. Evolució                                           
    3.2. Fase de percepció                                       
    3.3. Fase de decisió                                       
    3.4. Fase de conflicte                                       

4. DELICTES DERIVATS D’UN ACCIDENT DE TRÀNSIT                       
5. FULL D’INFORMACIÓ D’ACCIDENT O FULL DE CAMP                       
    5.1. Croquis                                           
        5.1.2. Quan s’ha de fer un croquis?                               
    5.2. Presa de mesures                                       
        5.2.1. Mesura de les marques i empremtes de         pneumàtics                   
        5.2.2. Sistemes de mesura.                                   
        5.2.3 Sistema de coordenades.                                   
        5.2.4 Sistema de triangulació.                                   
        5.2.5 Sistema per mesurar revolts.                               
        5.2.6.Sistema per mesurar pendents i peralts.                           
6. PLEC D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENT                               

7. ATESTAT PER ACCIDENT DE TRÀNSIT                               
    7.1 Diligències bàsiques                                   
        7.1.1. Diligència d’inici                                       
        7.1.5. Diligència de valoració tècnica policial                        7.1.6. Diligència de tramesa                                   
    7.2 Diligències o actes complementàries.                         
        7.2.1 Plànol de l’accident.                                   
        7.2.2. Reportatge fotogràfic.                                   
        7.2.3. Informes tècnics.                                       

ANNEX  1. EXEMPLES DE FOTOGRAFIES EN LA RECONSTRUCCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT   
    Annex 1.1. Fotografies al lloc de l’accident                           
                      Posició final dels vehicles                                   
                      Panoràmiques dels sentits de circulació que                       duien els implicats abans de l’accident   
    Annex 1.2. Fotografies de vehicles implicats                           
Fotografies dels vehicles des de l’exterior   

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/12/2022
Fecha finalización 31/12/2022
Duración (horas) 25
Lugar Barcelona
Horas lectivas 25

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >