Tràfic i Explotació de Persones (TEP) (DES-2022)

Introducció al tràfic i explotació de Persones


-Tema 1: Conceptes clau
-Tema 2: Marc legal
-Tema 3: Funcions amb delictes de TEH
-Tema 4: Diferents organitzacions de TEH
-Tema 5: El TEH amb menors d’edat
-Tema 6: Pautes d’actuació de la primera patrulla intervinent amb
-Tema 7: Intervenció administrativa: Normatives i operatives    

60,00 €
Referencia: U04009-22-CU04009-22-04
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/12/2022
Fecha finalización: 31/12/2022
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

Introducció al tràfic i explotació de Persones


-Tema 1: Conceptes clau
    1.1 Què és el tràfic d’Essers Humans (TEH)
    1.2 Tipus d’explotació en l’àmbit del TEH
-Tema 2: Marc legal
-Tema 3: Funcions amb delictes de TEH
    3.1 La detecció i la identificació
    3.2 Per què les víctimes de TEH no solen demanar ajuda?
    3.3 Indicis per a la detecció d’una víctima de TEH
    3.4 Indicadors per a la detecció d’una víctima de TEH amb fins d’explotació sexual.
    3.5 L’entrevista
    3.6 Avaluació de riscos
    3.7 Informació a les víctimes
-Tema 4: Diferents organitzacions de TEH
    4.1 Europa de l’Est
    4.1.1 La figura del “lover boy”
    4.2 Nigèria
    4.3 Sud-Amèrica
    4.4 Àsia
-Tema 5: El TEH amb menors d’edat
    5.1 Marc jurídic amb menors d’edat
-Tema 6: Pautes d’actuació de la primera patrulla intervinent amb possibles víctimes de TEH
-Tema 7: Intervenció administrativa: Normatives i operatives
    7.1 Intervenció a la via pública
    7.2 Intervenció en un local/pis
        7.2.1 Passos a seguir en la intervenció d’un pis

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/12/2022
Fecha finalización 31/12/2022
Duración (horas) 0
Lugar Barcelona
Horas lectivas 0

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >