Intervenció Policial en Situacions d'emergència (octubre-2021)


Homologat per I.S.P.C. (Institut de Seguretat Pública de Catalunya)


Descripció del curs

El curs consta d’un temari  estructurat en diferents capítols que desenvolupen diferents conceptes a tenir en compte en situacions d’emergència com són la competència de les Administracions, normativa, factors psicològics que envolten a l’emergència, les habilitats comunicatives, les tècniques d’assistència i el protocol bàsic d’emergències.Objectiu del curs
 
L’objectiu del curs “Intervenció policial en situacions d’emergència es donar a conèixer les eines i els factors psicològic que afecten en una situació d’emergència. La necessària implicació de diversos grups d’actuació tan d’àmbit municipal com d’altres administracions davant d’una situació d’emergència o calamitat obliga a clarificar conceptes bàsics que han de ser comuns per tots els grups per tal de garantir la coordinació efectiva durant l’emergència.

50,00 €
Referencia: U04003-20-CU04003-21-06
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/10/2021
Fecha finalización: 31/10/2021
Duración (horas): 25
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

Descripció del curs

El curs consta d’un temari  estructurat en diferents capítols que desenvolupen diferents conceptes a tenir en compte en situacions d’emergència com són la competència de les Administracions, normativa, factors psicològics que envolten a l’emergència, les habilitats comunicatives, les tècniques d’assistència i el protocol bàsic d’emergències.Objectiu del curs
 
L’objectiu del curs “Intervenció policial en situacions d’emergència es donar a conèixer les eines i els factors psicològic que afecten en una situació d’emergència. La necessària implicació de diversos grups d’actuació tan d’àmbit municipal com d’altres administracions davant d’una situació d’emergència o calamitat obliga a clarificar conceptes bàsics que han de ser comuns per tots els grups per tal de garantir la coordinació efectiva durant l’emergència.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/10/2021
Fecha finalización 31/10/2021
Duración (horas) 25
Lugar Barcelona
Horas lectivas 25

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >