Delinquència Juvenil (G-2021)


Exámen final Presencial


La delinqüència juvenil és una de les principals problemàtiques de la nostra societat i darrerament s'està esdevenint una situació encastada al nostre territori. Amb aquest curs de formació dotem d'eines legislatives i procedimentals als nostres alumnes per tal d'adoptar les mesures correctes i aplicar-les degudament en vers la diversitat i la casuística que hi ha en referència als menors. A més a més de conèixer quins factors s'esdevenen òptims per la delinqüència juvenil, esbrinar perquè generen alerta social, per la qual cosa, també abordarem quan i com s'apliquen les diverses accions policials i les pràctiques judicials que s'activen per prevenir la delinqüència juvenil i la importància de la intervenció educativa i les mesures correctores, que estan en ple desenvolupament i que segurament a mitjà termini, s'acabaran actualitzant amb noves lleis més costringents o coercitives. 


Referencia: U04001-20-CU04001-21-05
50,00 €
Descripción del producto
Detalles

 

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/1/2021
Fecha finalización 31/1/2021
Duración 25
Lugar Barcelona
Horas lectivas 25