Dret Penal I. Part General (G-2020)
Exámen final Presencial


Descripció del curs


Tot policia rep en la seva formació coneixements específics en matèria penal, essencials per llur exercici professional. El present curs, conjuntament amb “Dret Penal II: Part específica” ha de servir com a reciclatge i aprofundiment en la formació envers el sistema penal espanyol.

Referencia: U03001-20-CU03001-21-05
50,00 €
Descripción del producto
Detalles

Objectius


L’objectiu del curs és prendre consciencia de les institucions bàsiques del dret penal i la seva incidència en el sistema penal espanyol. Aprendrem a determinar si una conducta pot o no ser constitutiva de delicte, si la participació és o no sancionable penalment, quines respostes a l’il·lícit preveu el Codi Penal. En aquest curs s’ofereixen els rudiments bàsics fonamentals per a poder abastar plenament el contingut del llibre II del Codi Penal, al que atendrem en el curs Dret Penal II: Part específica.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/1/2021
Fecha finalización 31/1/2021
Duración 25
Lugar Barcelona
Horas lectivas 25