Resolució de Conflictes a l’Ambit Policial (MAIG-2022)


Homologat per I.S.P.C. (Institut de Seguretat Pública de Catalunya)


Exámen final Presencial


Per tal d’assolir els objectius previstos s’han establert 4 temes genèrics, tots interrelacionats.
La comunicació interpersonal i amb grups.
Les característiques bàsiques , habilitats generals i específiques als cossos policials, con ara el llenguatge no verbal o els enganys.
La influència i importància  dels perjudicis socials i com aquests determinen actuacions policials  i les seves conseqüències.
 I finalment com els factors ambientals i emocionals poden determinar una actuació policial, saber gestionar l’estrés com a eina bàsica en la resolució de conflictes.

60,00 €
Referencia: U01002-20-CU01002-22-10
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/5/2022
Fecha finalización: 31/5/2022
Duración (horas): 25
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

Objectius generals

Una de les funcions pròpies dels cossos policials és la intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats,
La mediació és un dels sistemes alternatius de resolució de conflictes que ens pot permetre dur a terme aquesta funció. Així doncs, l’objectiu bàsic és conèixer què és la mediació, quines tècniques s’utilitzen, i analitzar el conflicte i determinar en quins casos es poden utilitzar les tècniques alternatives de resolució de conflictes per tal d’afavorir una millor convivència.
Hi ha diverses formes de resolució de conflictes i una d’elles és la mediació. Es presenta com una forma alternativa als mètodes tradicionals.
La policia deu cooperar en la resolució amistosa dels conflictes quan sigui requerida. Una de les eines de treball policial per dur a terme aquesta tasca és la mediació.

    • L’estudi de les limitacions del policia amb la mediació.
    • L’actitud de proximitat i orientació al ciutadà envers els         problemes de la ciutadania.
    • L’anàlisi de totes les formes tradicionals  de resolució de         conflictes. Actitud d'obertura envers mètodes  alternatius         davant el conflicte.
    • Concepte, característiques i àmbit d’aplicació de la mediació         i la negociació. Reconeixement i aplicació com a eina         policial.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/5/2022
Fecha finalización 31/5/2022
Duración (horas) 25
Lugar Barcelona
Horas lectivas 25

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >