Oposicions Subalterns Generalitat Catalunya (Ed. 2)

Curs destinat a dotar al/la opositor/a dels coneixements necessaris per superar la fase d’oposició per accedir a 

Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya


Horari: Dimarts de 16.30 a 18.30 hores

Inscripcions: Sempre obertes.

Més Informació: Nuria Hermosa Tel.653 186 498

* La realització del curs vindrà determinada per la matriculació d'un mínim de 20 alumnes.

170,00 €
Referencia: G0044-21-CG0044-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 6/4/2021
Fecha finalización: 29/6/2021
Horario: Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
Duración (horas): 26
Destinatarios: Opositors Cos Subaltern Generalitat de Catalunya
Descripción del producto
Detalles

Metodologia

Classe Virtual en directe amb la dinàmica d'una classe presencial. Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (quant a interacció directa amb el professorat) a la immediatesa i disponibilitat en tot moment de l'material didàctic i classes que quedaran gravades i a disposició de l'alumne a l'aula virtual. L'alumne podrà tornar a visualitzar les classes les vegades que desitgi.

 
Descripció del Curs

El curs s’estructura en Unitats Didàctiques que s’aniran incorporant a la plataforma paulatinament i que engloben tot el material necessari per a preparar el temari.

El material està conformat per classes en directe, temari general, test d’avaluació i fòrum de tutories.

El temari General s’ha confeccionat per tal de facilitar i optimitzar l’estudi remarcant aquells aspectes més importants per preparar la oposició.

Continguts

1. Bon govern i ètica pública.

2. Marc constitucional.

3. Organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya.

4. Els drets dels ciutadans.

5. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.

6. El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

7. Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal.

8. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

9. Riscos laborals: drets i obligacions.

10.Ús del material.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 6/4/2021
Fecha finalización 29/6/2021
Duración (horas) 26
Horario Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
Horas lectivas 26
Destinatarios Opositors Cos Subaltern Generalitat de Catalunya

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >