Cos Superior i Cos Diplom. (Subgrup A1, A2) Bloc 1 Part General T1 a 14 -online- (F-2020)

Inici: 09/03/2020
Fi: 01/03/2021
Més Informació:  Núria Hermosa Telf. 653186498

Inscricpions Sempre Obertes
Referencia: G0016-20-CG0016-20
200,00 €
Descripción del producto
Detalles
Inici:   09/03/2020
Fi:  01/03/2021
Més Informació: Sr. Núria Hermosa Tel 653186498

Inscricpions Sempre Obertes

Descripció del Curs

El curs s’estructura en Unitats Didàctiques que s’aniran incorporant a la plataforma paulatinament i que engloben tot el material necessari per a preparar el temari.
El material està conformat per temari general, test d’avaluació i fòrum de tutories.
El temari General s’ha confeccionat per tal de facilitar i optimitzar l’estudi remarcant aquells aspectes més importants per preparar la oposició.

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és dotar al/la opositor/a dels coneixements necessaris per superar la fase d’oposició per accedir al Cos Subaltern a la Generalitat de Catalunya.

Continguts

Tema 1: Bon govern.
Tema 2: Governança de les dades a l'administració digital.
Tema 3: Transparència i accés a la informació pública: principis generals.
Tema 4: Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 5: Institucions de control i de garantia.
Tema 6: Marc constitucional.
Tema 7: Marc estatutari.
Tema 8: Organització de l'Administració i del sector públic.
Tema 9: La Unió europea: fundació i evolució.
Tema 10: El concepte d'Administració pública.
Tema 11: La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa.
Tema 12: L'acte administratiu: concepte i classes.
Tema 13: El procediment administratiu: concepte i principis.
Tema 14: La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici.

Material formatiu desenvolupat a partir dels continguts publicats a la convocatòria: RESOLUCIÓ PDA/2196/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 9/3/2020
Fecha finalización 1/3/2021
Duración 0
Lugar Barcelona
Horas lectivas 0