Oposicions Auxiliars Administratius Generalitat Catalunya (Bloc 2)

Més Informació: Núria Hermosa Tel.653 186 498

Classes en directe!!

Revisualització de LES CLASSES tantes vegades com es vulgui.

1476 Places convocades!

270,00 €
Referencia: G0051-21-CG0051-21-02
Modalidad: Online
Fecha inicio: 7/10/2021
Fecha finalización: 16/12/2021
Horario: 11 Sessions Dijous de 17.45 a 21.15 hores
Requisitos: Graduat ESO o equivalent
Destinatarios: Auxiliars Administratius
Descripción del producto
Detalles

L'objectiu general d'aquest curs és oferir els coneixements necessaris del temari publicat per la Generalitat de Catalunya per tal de preparar la prova d'oposició a Cos Auxiliar Administratiu. S'analitzaran els continguts referetis als temes  de l'índex general de la oposició.

Modalitat: Classes en directe que quedaran enregistrades per a que els alumnes les puguin  visualitzar a posteriori totes les vegades que desitgin.

Estructura: Curs dividit en 4 blocs amb preus independents. Els continguts (materials i enregistrament de les classes) quedaran a disposició dels alumnes fins a dos mesos després de la finalització de cada bloc.

Continguts

  • Material d'estudi.

  • Classes Telepresencials en directe.

  • Test.

  • Casos Pràctics.

  • L'alumne podrà visualitzar tantes vegades com vulgui les classes enregistrades.


TEMES

Tema 8
L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d'accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.

Tema 9
La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.

Tema 10
Concepte de procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.

Tema 11
Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.

Tema 12
La finalització del procediment administratiu. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici i els recursos administratius.

Tema 13
L'Administració digital: seu electrònica i punt d'accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d'entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l'Administració digital. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 7/10/2021
Fecha finalización 16/12/2021
Duración (horas) 0
Horario 11 Sessions Dijous de 17.45 a 21.15 hores
Horas lectivas 0
Requisitos Graduat ESO o equivalent
Destinatarios Auxiliars Administratius

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >