Oposicions Auxiliars Administratius Generalitat Catalunya (Bloc 1)

Més Informació: Núria Hermosa Tel.653 186 498

Classes en directe!

→ 1476 Places convocades!

270,00 €
Referencia: G0051-21-CG0051-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 6/5/2021
Fecha finalización: 30/9/2021
Horario: Dijous de 17.30 a 21.00 hores
Duración (horas): 45
Requisitos: Graduat ESO o equivalent
Destinatarios: Auxiliars Administratius
Descripción del producto
Detalles

L'objectiu general d'aquest curs és oferir els coneixements necessaris del temari publicat per la Generalitat de Catalunya per tal de preparar la prova d'oposició a Cos Auxiliar Administratiu. S'analitzaran els continguts referetis als temes  de l'índex general de la oposició.

Modalitat: Classes en directe que quedaran enregistrades per a que els alumnes les puguin  visualitzar a posteriori totes les vegades que desitgin.

Estructura: Curs dividit en 4 blocs amb preus independents. Els continguts (materials i enregistrament de les classes) quedaran a disposició dels alumnes fins a dos mesos després de la finalització de cada bloc.

Continguts

  • Material d'estudi.

  • Classes Telepresencials en directe.

  • Test.

  • Casos Pràctics.

  • L'alumne podrà visualitzar tantes vegades com vulgui les classes enregistrades.


Índex

Tema 1
Bon govern i transparència: concepte i principis. La publicitat activa. Les dades obertes. El cicle de vida de les dades. Els formats reutilitzables. La mineria de dades.

Tema 2
El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades.

Tema 3
Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.

Tema 4
L'organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d'autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.

Tema 5
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. L'organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges.

Tema 6
La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7
L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. Règim jurídic i funcionament dels òrgans col•legiats de les administracions públiques.

L'estructura dels continguts és orientativa i cap la possibilitat de modificacions al respecte.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 6/5/2021
Fecha finalización 30/9/2021
Duración (horas) 45
Horario Dijous de 17.30 a 21.00 hores
Horas lectivas 45
Requisitos Graduat ESO o equivalent
Destinatarios Auxiliars Administratius

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >