La programació dels/les especialistes en atenció educativa: situacions d'aprenentatge i unitats d'intervenció educativa (Gener 2024)

La programació dels/les especialistes en atenció educativa: situacions d'aprenentatge i unitats d'intervenció educativa

Modalitat: Aula Virtual

30 hores de formació en directe.

Activitat Formativa PENDENTS del Reconeixement del Departament d'Educació

Més informació i contacte:
Whatsapp: 609 04 63 72

Pagament fraccionat sense interessos
A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.

CLASSES EN DIRECTE
 on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat
 i amb àmplia trajectòria docent .

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual  amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a exàmen (24 hores 365 dies a l'any). L'actualització dels materials es realitzaràn fins la data de finalització del curs.

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements.

Exercicis amb resolucióamb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts.

490,00 €
Referencia: E0056-23-CE0056-23-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 16/1/2024
Fecha finalización: 19/3/2024
Horario: dimarts de 17.45 a 20.45 hores
Duración (horas): 30
Plazas: 25
Lugar: Catalunya
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

DADES DEL CURS

    . Continguts corresponents a "La programació dels/les especialistes en atenció educativa: situacions d'aprenentatge i unitats d'intervenció educativa"
    . Durada: 30 hores en modalitat AULA VIRTUAL , classes en directe en format online.
    . Sessions: 10 de 3 hores cada sessió.
    . Horari: dimarts de 17.45 a 20.45 hores

CALENDARI

- Inici: dimarts 16 gener de 2024.
- Finalització: 19 març de 2024.

DESCRIPCIÓ

Amb aquest curs es dotarà a les persones participants dels coneixements i habilitats per al disseny de situacions d’aprenentatge (SA) i unitats d’intervenció educativa (UIE) a les etapes de Primària i Secundària partint de la normativa en matèria d’educació vigent a Catalunya:
-DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
bàsica
-DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu
-Documents per a l'organització i la gestió dels centres del Departament d’Educació.

La metodologia de treball contemplarà l’exposició dels aspectes fonamentals quant al marc teòric i normatiu alhora que s’orientarà en el disseny d’una situació d’aprenentatge o unitat d’intervenció educativa que contempli les funcions específiques dels/les mestres i professors/es especialistes en educació especial, el disseny universal de l’aprenentatge i l’atenció educativa de l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).

Al llarg d’aquest procés de configuració de les propostes didàctiques, es potenciarà la resolució de dubtes a través de l’acompanyament del formador així com l’intercanvi d’experiències educatives. Finalment, durant les darreres sessions del curs i amb la finalitat d’establir possibles propostes de millora, es proposarà l’exposició oral de les situacions d’aprenentatge realitzades per part dels i les participants.

Es realitzaran 10 sessions de 3 h de durada, de docència directa, per videoconferència a través de la plataforma virtual forumformat: BigBlueBottom.

Al llarg del curs, la comunicació es realitzarà en format online tot facilitant-se els materials necessaris en l’entorn virtual, el seguiment del treball personal dels participants així com la resolució de dubtes i correccions pertinents de les situacions d’aprenentatge per part de la formadora.
 

OBJECTIUS

Gràcies als coneixements del curs, l’alumne/a serà capaç de:

-Conèixer els conceptes claus en relació a l’atenció educativa de l’alumnat, el sistema educatiu inclusiu i els alumnes NESE.
-Aprendre a fonamentar la programació de la pràctica docent en base a la contextualització del centre, la normativa vigent i paradigmes teòrics.
-Entendre l’abast de l’acció de programar: per a què, per a qui, els seus elements, nivells de concreció i estructura.
-Saber diferenciar les tipologies d’unitats de la programació i entendre el per què de la ferma aposta de les situacions d’aprenentatge per part del Departament d’Educació
-Dissenyar situacions d’aprenentatge específiques en relació a les funcions dels especialistes en atenció educativa de l’alumnat.
-Valorar de forma crítica diferents propostes de situacions d’aprenentatge.

AVALUACIÓ

La participació i assistència:
Participació activa en les propostes realitzades pel formador/a en les diferents sessions (exercicis pràctics)
Assistència a un mínim del 80 % de les sessions

L’aprofitament:
Dissenyar una situació d’aprenentatge tenint en compte tots els elements treballats al curs
Presentar oralment la situació d’aprenentatge dissenyada amb capacitat de síntesi, habilitats comunicatives i fent èmfasi en els aspectes més rellevants
Realitzar una autoavaluació de la pròpia situació d’aprenentatge i la seva presentació en acabar totes les presentacions.
Participar en una coavaluació de les situacions d’aprenentatge presentades.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 16/1/2024
Fecha finalización 19/3/2024
Duración (horas) 30
Lugar Catalunya
Horario dimarts de 17.45 a 20.45 hores
Horas lectivas 30
Plazas 25

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >