Les situacions d'aprenentatge en les programacions: Música (Gener 2024)

L'inici dels cursos ha estat reprogramat per al mes de gener 2024. Properament dates definitives.

Per a més detalls i informació: Yarima 609 04 63 72.

Les situacions d'aprenentatge en les programacions: Música

Modalitat: Aula Virtual

30 hores de formació en directe.

Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Educació

Més informació i contacte:
Whatsapp: 609 04 63 72

Pagament fraccionat sense interessos
A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.

CLASSES EN DIRECTE
 on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat
 i amb àmplia trajectòria docent .

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual  amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a exàmen (24 hores 365 dies a l'any). L'actualització dels materials es realitzaràn fins la data de finalització del curs.

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements.

Exercicis amb resolució amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts.

450,00 €
Referencia: E0055-23-CE0055-23-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 1/1/2024
Horario: Dijous de 17.45 a 20.45
Duración (horas): 30
Lugar: Catalunya
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

DADES DEL CURS

    . Continguts corresponents a "Programacions de situacions d’aprenentatge per MÚSICA"
    . Durada: 30 hores en modalitat AULA VIRTUAL , classes en directe en format online.
    . Sessions: 10 de 3 hores cada sessió.
    . Horari: dijous de 17:45 a 20:45 hores

CALENDARI

- Inici: dijous 23 novembre de 2023.
- Finalització: 22 febrer de 2024.

DESCRIPCIÓ

El que pretén aquest curs, és que l’alumnat desenvolupi situacions d’aprenentatge  seguint les instruccions de les normatives actuals: la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE) i el Decret 175/2022 de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica. Tot això emmarcat en el context d’ensenyament-aprenentatge inclusiu que concreta el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

La metodologia de treball consistirà en dotar l’alumnat de les eines i recursos normatius (Lleis, decrets, instruccions i altres documents elaborats pel Departament d’Educació ) per tal que tingui un punt de partida actualitzat i així poder desenvolupar situacions d’aprenentatge que responguin al marc normatiu estipulat a Catalunya.

D’altra banda, el curs tindrà una part de caràcter pràctic, ja que l’alumnat haurà d’elaborar una situació d’aprenentatge d’educació musical, competencial i exposar-la al grup classe durant la sessió sincrònica.
Es realitzaran 10 sessions de 3 h, de docència directa, per videoconferència a través de la plataforma virtual forumformat: BigBlueBottom.

Al llarg del curs, s'anirà facilitant tot el material online, així com fent el seguiment de tot el treball personal dels alumnes, resolent dubtes, preguntes i efectuant les correccions pertinents de les unitats didàctiques competencials per part del professor.

OBJECTIUS

Gràcies als coneixements del curs, l’alumnat serà capaç de:

-Elaborar situacions d’aprenentatge d’educació musical que respectin la diversitat i garanteixin la inclusió i l’equitat, tot tenint com a marc la legislació, i concretament el Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un Sistema educatiu inclusiu.
-Incloure la perspectiva de gènere i la diversitat cultural a totes les activitats programades.
-Crear situacions d’aprenentatge d’educació musical motivadores per a l’alumnat i que respecti la transversalitat i coherència als projectes educatius de cada centre.
-Indicar els elements que componen una situació d’aprenentatge d’educació musical.
-Formular els objectius d'una situació d’aprenentatge  en clau de capacitats.
-Relacionar de forma coherent competències específiques, competències transversals, objectius d’aprenentatge, criteris d’avaluació, sabers, activitats d’aprenentatge i avaluació, i estratègies metodològiques  de la situació d’aprenentatge.
-Formular una Avaluació en clau de capacitats de l’àrea d’educació artística.
- Determinar de manera contextualitzada les mesures i suports universals, addicionals i intensius que s’adrecen i s’apliquen a l’alumnat a qui va dirigida la situació d’aprenentatge.
- Concretar quin és l’abordatge dels sis vectors en la situació d’aprenentatge.
-Comunicar oralment els aspectes generals de les situacions d’aprenentatge d’educació musical.
-Aplicar estratègies metodològiques innovadores per assolir l’excel•lència educativa.
-Aplicar estratègies d’autoavaluació de la proposta per adaptar, si és necessari, la situació d’aprenentatge prevista a les necessitats de l’alumnat.

AVALUACIÓ

Avaluació de l’aprofitament: 

Mitjançant la participació i la realització satisfactòria de les activitats  que el formador o formadora proposi a les sessions.

Activitats:

-Dissenyar una taula d’una situació d’aprenentatge d’educació musical tenint en compte tots els elements de programació que estableix la legislació vigent

-Proposar activitats que tinguin en compte els sis vectors en els quals es fonamenta el currículum (aprenentatges competencials, perspectiva de gènere, universalitat del currículum, qualitat de l’educació de les llengües, ciutadania democràtica i consciència global i benestar emocional) dins de l’àrea d’educació artística i en coherència amb el projecte educatiu del centre.

-Dissenyar estratègies metodològiques segons els criteris d’innovació educativa 

-Presentar oralment una situació d’aprenentatge defensant el seu valor educatiu innovador.

Accions:

-Redactar una rúbrica d’avaluació d’una situació d’aprenentatge i compartir-la amb la resta de l’alumnat.

-Redactar una rúbrica d’avaluació de la presentació oral de la situació d’aprenentatge i compartir-la amb la resta de l’alumnat 

-Enregistrar la proposta de la pròpia situació d’aprenentatge i fer una autoavaluació a partir de la rúbrica que hem compartit

-Coavaluar la proposta de la situació d’aprenentatge de les companyes i companys a partir de la rúbrica que hem compartit.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 1/1/2024
Duración (horas) 30
Lugar Catalunya
Horario Dijous de 17.45 a 20.45
Horas lectivas 30

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >