Nivell A1 Competència Digital Docent (CDD) (Edició)

ESCOLA ESTIU UGT SERVEIS PÚBLICS

PLACES EXHAURIDES

OBRIM LLISTA D'ESPERA PER OFERIR PLAÇA EN CAS QUE TINGUEN ALGUNA BAIXA AL CURS: TOCA AQUÍ PER ANAR A LA LLISTA D'ESPERA

Curs de Formació Subvencionat pels Servesi Públics de la UGT de Catalunya i per tant sense cost per les afiliades i afiliats.

ACTIVITAT EXCLUSIVA PER AFILIADES I AFILIATS A UGT SERVEIS PÚBLICS DE CATALUNYA

Aquest curs ACREDITA EL NIVELL A1 de COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT.

MODALITAT: ONLINE (NO AULA VIRTUAL)

Inscripcions obertes fins a OMPLIR AFORAMENT MÀXIM.

Més Informació:    Només Whatsapp 609 04 63 72

0,00 €
Referencia: E0050-23-CE0050-24-02
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/7/2024
Fecha finalización: 29/7/2024
Duración (horas): 40
Plazas: 35
Lugar: Catalunya
Destinatarios: Professors i docents
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El Marc de Referència de la Competència Digital defineix la competència digital docent com: "Integració de coneixements, destreses, habilitats i actituds que han de posar-se en joc simultàniament per exercir les seves funcions, implementant les tecnologies digitals, i per resoldre els problemes i imprevistos que es puguin presentar en una situació singular concreta com a professionals de l’educació." Emmarcant el doble objectiu de la tecnologia digital:
- Com a objecte màxim d'aprenentatge formant part de l'alfabetització bàsica de qualsevol ciutadà i ciutadana.
- El professorat i l’alumnat han d’emprar-les com a mitjans o eines per desenvolupar qualsevol altre tipus d’aprenentatge."       

D'acord amb això, aquest curs preten la formació inicial sobre l’ús de les tecnologies digitals en els processos d’ensenyament-aprenentatge. I té com a eix desenvolupar les competències professionals adequant-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA D'IMPARTICIÓ:
La metodologia utilitzada en la modalitat en línia asincrònica és especialment activa i participativa, tant per la tutoria com per les persones participants. Per les persones participants, el treball a fer requereix una gran capacitat d'autonomia i un important esforç personal per fer les tasques i dur a terme les activitats d'avaluació. El tutor durà a terme una retroalimentació activa i funcional, basant-se en diversos criteris d'avaluació: indicant a les persones participants els continguts teòrics que s'ha d'estudiar i les activitats apropiades que facilitin l'assimilació d'aquests, presentant-los en format SCORM, per controlar la seva dedicació.

Durant el desenvolupament del curs la persona tutora seguirà un programa de treball sistemàtic, ordenat i planificat que serà transmès a les persones participants a través de la fitxa tècnica del curs que s'elabora per a tal fi. Es comunicaran a través de correu electrònic, xat i fòrum de missatges, de manera que se'ls avisarà de les novetats, de l'inici o fi de les activitats, se'ls recordarà els terminis de lliurament, se'ls estimularà i se'ls informarà sobre la seva evolució.

D'altra banda, els continguts de caràcter pràctic de cada acció formativa s'abordaran des de la simulació i la reproducció de models o situacions. D'aquesta manera es permetrà dur a la pràctica els continguts teòrics apresos.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLATAFORMA EN LÍNIA
La plataforma i els cursos allotjats compleixen amb els estàndards internacionals de e-learning AICC i SCORM.

Recursos formatius:

◘ Material didàctic en format PDF, descarregable des de la plataforma de formació, per la seva lectura of line i amb exercicis pràctics integrats que facilitin l'aprenentatge dels conceptes i habilitats establerts en cada mòdul.
◘ Animacions audiovisuals demostratives en format Flash descarregables des de la plataforma de formació per facilitar l'aprenentatge d'habilitats.
◘ Exercicis, tan inclosos en el material didàctic com exercicis addicionals a final de cada mòdul per avaluar-lo
◘ Exercicis en format qüestionari HTML integrats a la plataforma al final de cada mòdul per validar coneixements
◘ Vincles a informacions addicionals relacionades amb el curs
◘ Fòrums oberts d'intercanvis de missatges entre alumnat i docent on comentar problemes comuns i particulars que puguin tenir rellevància en tot el col·lectiu.

CONTINGUTS:

Els Continguts estan relacionats amb els Continguts (C) dels  Indicadors del Mapeig de la Formació i amb els Objectius Específics (OE) del curs.

BLOC 1. Introducció (10 h)

- Presentació
- Aula Virtual Fòrum Format (Entorn de Treball) (C3.2) - (OE1)
- EVA (Classroom i Moodle) (C3.2) - (OE1)
- Utilització de les eines de comunicació corporatives (correu, fòrum del curs...) (C1.1) - (OE 2)
- Coneixement de la netiqueta o etiqueta digital (C1.1) - (OE 2)
Utilització de les eines de col·laboració i els seus criteris didàctics (C1.2 - C3.) - (OE 2 - OE 5)
- Condicions de seguretat, protecció de dades, propietat intel·lectual, drets d'autoria, privasidesa i tipus de llicència (C1.2 - C1.5 - C2.1) - (OE 2- OE 3)
Riscos i amenaces de l'activitat digital: seguretat de l'alumnat en l'entorn digital (C1.5) - (OE 3)

BLOC 2.  Aproximació al Marc de Referència de la CDD (5 h)
- Pla d'Educació Digital de Catalunya (C6.4) - (OE 5)
- Competències Digitals de l’Alumnat i el Professorat (DigComp, DigCompEdu, CDA al Nou Currículum) (C6.1 - C6.2) - (OE 1)
- Marc Europeu per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg) (C6.4) - (OE 5)

BLOC 3. Connexió del professorat (5 h)
- Identitat digital i aprenentatge social (C6.2) - (OE 2)
- Ciberseguretat (C6.1 - 6.4) - (OE 5)
- Aplicacions Google Drive de Google Workspace (documents) (C6.3) - (OE 2)
- Núvol - IoT (C6.3) - (OE 1 - OE 2 - OE 4)
                              
BLOC 4. Cura i Selecció de Continguts Digitals (10 h)
- Selecció de continguts (C2.1) - (OE 3 - OE 4)
- Creació i modificació de continguts digitals (C2.2) - (OE 4)
- Protecció, gestió, creació i intercanvi de continguts educatius digitals (C2.3) - (OE 3)
- Repositori de recursos i activitats digitals (C1.3) - (OE 3 - OE 5)
- Cercadors que faciliten la neutralitat dels resultats obtinguts (C 2.1) - (OE 4)
- Tecnologies digitals per al desenvolupament de l'aprenentatge autònom i l'atenció a les diferències individuals (C3.4 - C5.2)  -(OE 5 - OE 6)    
- Accessibilitat universal a través dels recursos tecnològics (C5.1) - (OE 5 , OE 6)
- Intel·ligència artificial (C5.2 -C 6.3) - (OE 1- OE 2 - OE  - OE 5 - OE 6)

BLOC 5. Inclusiu amb recursos digitals (5 h)
- Models d'integració de la tecnologia a l'aula: TAXONOMIA DE BLOOM (C3.1 - C5.1 - C5.3) - (OE 5 - OE 6)
- Desenvolupament Personal Digital Continu (DPC) - El model TPACK (Coneixement del Contingut Pedagògic Tecnològic) (C3.1 - C5.1 - C5.3) - (OE 5 , OE 6)
- DUA (Disseny Universal per a l'Aprenentatge) (C3.1 - C5.1 - C5.3) - (OE 5 - OE 6)
- Aprenentatge col·laboratiu i autoregulat (C3.3 - C3.4) - (OE 5 - OE 6)
- Treball per Situacions d'Aprenentatge (Nou Currículum) (C6.3) - (OE 1 - OE 2 - OE 4)
- Pràctiques educatives millorades amb tecnologia digital (C6.3) - (OE 1 - OE 2 - OE 4)
- Projectes impulsats des de l’Àrea de Cultura digital (Micro:bit, App inventor, Scratch, Realitat Augmentada…) (C6.5) - (OE 1)
- Possibilitats formatives i anàlisi reflexiva de l'ús transversal de les tecnologies digitals a la pràctica docent (C1.4) - (OE 5 - OE 6)

BLOC 6. Avaluar per aprendre (5 h)
- Eines digitals més comunes atenent les diferents funcions de l'avaluació de l'ensenyament i l'aprenentatge (diagnòstica, formativa, formadora i sumativa)  (C4.1 - C4.2) - (OE 6)
- Autoavaluació i coavaluació de l'alumnat (C4.3) - (OE 6)
- Estratègies d'avaluació quantitativa i qualitativa (C4.3) - (OE 6)

Tancament i valoració del curs.

AVALUACIÓ

Cada un dels 6 temes presenta una Rúbrica d'Avaluació, concretant els Criteris i l'assoliment dels mateixos amb els ítems: molt adequat, adequat, poc adequat i inadequat/no realitzat.

L'Avaluació es classificarà en:


A) AVALUACIÓ DE L'APROFITAMENT:

- Visualització de tots els documents, així com recursos a disposició de l'alumnat a plataforma.

- Assoliment satisfactori de preguntes que es van duent a terme durant el curs.

- Assoliment satisfactori, amb un mínim d'un 80% d'encerts, del qüestionari general a finalització del curs (qüestionari tipus test amb resposta d'opció múltiple on es recullen els continguts més importants exposats al curs).

- Realització satisfactòria de les activitats proposades:

BLOC 1. Presentació (10 h)
“Qui soc jo?”
Realitzar una presentació al Fòrum de l’Aula Virtual de Fòrum Format.

“Jugo amb l’EVA?”
Realitzar una retroacció (escrita, auditiva i/ o visual) d’una tasca presentada per la persona formadora a un Classroom / Moodle compartit per tal d’utilitzar l’EVA.

“Diplomàcia Digital”
Participar en un Quizziz sobre etiquetes i netiquetes, creat per la persona formadora, per autoavaluar-se els aprenentatges cada persona participant.

BLOC 2. Aproximació al Marc de Referència de la CDD (5 h)
“Normativa”
Participar en un Google Forms, creat per la persona formadora, per autoavaluar-se cada persona participant el que ha après.

BLOC 3. Connexió del professorat (5 h)
“Kahoot Ciberseguretat”
Participar en un Kahoot sobre Ciberseguretat per autoavaluar-se els aprenentatges adquirits cada persona participant (https://internetsegura.cat/kahoot-sid2023-preguntes/)

“Signatura Digital”
Signar digitalment un document pdf.

BLOC 4. Cura i Selecció de Continguts Digitals (10 h)
“Compartim recursos”
Elaborar d’un full de càlcul, de forma conjunta i compartida, sobre recursos per l’alumnat.
Elaborar un full de càlcul, de forma conjunta i compartida, sobre recursos pel professorat.

BLOC 5. Inclusiu amb recursos digitals (10 h)
“Recurs Digital pràctic”
Elaborar una activitat amb un recurs digital adequat a l’edat de l’alumnat tenint en compte la seva diversitat i necessitats, fomentant la inclusió.

“Reflexionem”
Reflexionar en el fòrum, creat per la persona formadora, vers la Taxonomia de Bloom.
Reflexionar en el fòrum, creat per la persona formadora, vers el DUA.

BLOC 6. Avaluar per aprendre (5 h)
“CoRubric - ClassMon ”
Elaborar una rúbrica amb alguna de les següents eines: CoRubric o ClassMon.

B) AVALUACIÓ DEL GRAU DE SATISFACCIÓ:

En finalitzar l'acció formativa, es passarà a totes les persones participants un qüestionari de satisfacció en el qual hauran de respondre a diferents preguntes entre elles, el grau d'assoliment dels objectius del curs i si els coneixements i la pràctica assolits són transferibles a l'aula.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/7/2024
Fecha finalización 29/7/2024
Duración (horas) 40
Lugar Catalunya
Horas lectivas 40
Plazas 35
Destinatarios Professors i docents

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >