Preparació d’una unitat didàctica per competències per a Educació Secundària (REC0030462)

Més Informació:

Forum Format 93 307.70.02
Email. info@forumformat.com

Activitat de Formació Permanent Reconeguda


Sessions: dilluns i dos dijous:  7, 10, 14, 21 i 28 febrer. 7, 14, 21, 28 i 31 març

Modalitat:  classes On Line en directe.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.
Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

400,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: E0042-21-CE0042-21-02
Modalidad: Online
Fecha inicio: 7/2/2022
Fecha finalización: 31/3/2022
Horario: dilluns de 18 a 21 hores i dos dijous
Duración (horas): 30
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

Descripció.

La redacció d’una programació didàctica per competències és una tasca complexa, però necessària i, per altra part, obligatòria dintre la tasca docent.

A aquest curs prepararem a l’alumnat per incorporar tots els elements de l’acte educatiu (continguts, metodologies, inclusió, activitats, material organització de l’espai...) en la programació del curs i de les unitats didàctiques perquè la posta en pràctica docent sigui realment efectiva.

Per això dedicarem un espai a l’adquisició i sistematització dels coneixements previs sobre aspectes de la programació, metodologies, avaluació, documents de centre, activitats, legislació vigent i altres aspectes esmentats en el programa; i paral•lelament, anirem posant en pràctica aquests coneixements redactant la programació i les unitats didàctiques. Finalment prepararem a l’alumnat per comunicar de manera eficient la programació per poder demostrar la seva competència docent.

La Metodologia emprada serà la utilitzada en un curs de modalitat e-learning. En aquesta es pretén un sistema que sigui dinàmic i interactiu. Perquè sigui factible, es donarà suport a través de recursos didàctics com: mapa conceptual, animacions en flash, enllaços a pàgines web, visualització d'imatges, etc.


Objectius

1. Adquirir i sistematitzar els coneixements per elaborar una programació per competències dintre del nostre sistema d’inclusió atenent a la legislació vigent.
2. Elaborar la programació didàctica per competències per a l’educació secundària amb l’acompanyament del professor del curs.
3. Elaborar unitats didàctiques competencials i efectives.
4. Comunicar oralment els aspectes generals de la programació i de les unitats didàctiques per poder demostrar la competència docent com a professor de secundària.

Certificaran tots aquells alumnes que:

  • Hagin assistit al 80% de les hores impartides.

  • Acreditin que les tasques s'han realitzat de manera satisfactòria.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 7/2/2022
Fecha finalización 31/3/2022
Duración (horas) 30
Lugar Barcelona
Horario dilluns de 18 a 21 hores i dos dijous
Horas lectivas 30

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >