Preparació d’una unitat didàctica per competències per a Educació Secundària (Desembre)

Més Informació:

Forum Format 93 307.70.02
Email. info@forumformat.com

Sessions: 13, 20, 27 i 28 desembre. 3, 4, 10, 17, 24 i 31 gener.

Acció Formativa Adredita pel Departament d'Educació

* Hem possat dates de vacances perquè és quan podeu aprofitar més per preparar la programació.*

Modalitat

Classes On Line
en directe amb la dinàmica d'una classe presencial. Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.
Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

400,00 €
Referencia: E0042-21-CE0042-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 13/12/2021
Fecha finalización: 31/1/2022
Horario: 18 a 21 hores
Duración (horas): 30
Descripción del producto
Detalles

Descripció.

La redacció d’una programació didàctica per competències és una tasca complexa, però necessària i, per altra part, obligatòria dintre la tasca docent.

A aquest curs prepararem a l’alumnat per incorporar tots els elements de l’acte educatiu (continguts, metodologies, inclusió, activitats, material organització de l’espai...) en la programació del curs i de les unitats didàctiques perquè la posta en pràctica docent sigui realment efectiva.

Per això dedicarem un espai a l’adquisició i sistematització dels coneixements previs sobre aspectes de la programació, metodologies, avaluació, documents de centre, activitats, legislació vigent i altres aspectes esmentats en el programa; i paral•lelament, anirem posant en pràctica aquests coneixements redactant la programació i les unitats didàctiques. Finalment prepararem a l’alumnat per comunicar de manera eficient la programació per poder demostrar la seva competència docent.

La Metodologia emprada serà la utilitzada en un curs de modalitat e-learning. En aquesta es pretén un sistema que sigui dinàmic i interactiu. Perquè sigui factible, es donarà suport a través de recursos didàctics com: mapa conceptual, animacions en flash, enllaços a pàgines web, visualització d'imatges, etc.


Objectius

1. Adquirir i sistematitzar els coneixements per elaborar una programació per competències dintre del nostre sistema d’inclusió atenent a la legislació vigent.
2. Elaborar la programació didàctica per competències per a l’educació secundària amb l’acompanyament del professor del curs.
3. Elaborar unitats didàctiques competencials i efectives.
4. Comunicar oralment els aspectes generals de la programació i de les unitats didàctiques per poder demostrar la competència docent com a professor de secundària.

Certificaran tots aquells alumnes que:

  • Hagin assistit al 80% de les hores impartides.

  • Acreditin que les tasques s'han realitzat de manera satisfactòria.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 13/12/2021
Fecha finalización 31/1/2022
Duración (horas) 30
Horario 18 a 21 hores
Horas lectivas 30

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >