La Programació i la defensa de la Unitat Didàctica. Curs d’ Oposicions per a Secundària. (Desembre)

Més Informació:

Forum Format 93 307.70.02
Email. info@forumformat.com

Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Educació

Modalitat

Classes On Line en directe amb la dinàmica d'una classe presencial. Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.
Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

400,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: E0041-21-CE0041-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 2/12/2021
Fecha finalización: 10/3/2022
Horario: dijous 17.30 a 20.30h
Duración (horas): 30
Requisitos: Secundària
Descripción del producto
Detalles

Descripció

En el desenvolupament d'aquest curs es treballaran les competències docents necessàries per preparar les proves de les oposicions pel cos de de Secundària relacionades amb la creació i defensa de la Programació i de les Unitats Didàctiques, així com la seva relació a l’hora d’enfocar la resolució dels casos pràctics.

Les sessions s'estructuraran i temporitzaran de manera que es pugui acabar el curs podent tenir creada la Programació i les Unitats Didàctiques. A mesura que el curs es va desenvolupant s’aniran indicant les tasques que l’alumnat del curs hauria d’anar fent, segons la formació rebuda, per tenir-la degudament acabada en finalitzar el curs i poder ser revisada, valorada i corregida pel formador que proposarà o suggerirà les modificacions qualitatives que consideri més importants a realitzar.

La metodologia e-learning emprada serà dinàmica i interactiva. Es realitzaran tant activitats de formació i instrucció directe per part del formador, com també activitats pràctiques interactives com la discussió de grup, la resolució de problemes, la comparació de documents i l’anàlisi crític de diferents exemples mostrats.

Es recolliran i oferiran de manera organitzada tots els documents necessaris per poder crear la programació personal (des del recull de les normatives que es treballin, fins als recursos necessaris, teòrics i pràctics, amb exemples concrets i models de referència).

Objectius

  1. Conèixer i diferenciar la normativa educativa vigent (Decrets i Ordres que regulen el sistema educatiu actual a Catalunya).

  2. Conèixer els fonaments teòrics que justifiquen els diferents apartats i elements que ha de tenir qualsevol Programació i Unitats didàctiques per a l'educació secundària.

  3. Concretar i analitzar la verticalitat i horitzontalitat de la Programació i del desenvolupament competencial.

  4. Observar, comparar i tenir una visió crítica vers diferents models de Programacions i d’Unitats Didàctiques.

  5. Elaborar el guió per a la defensa de la programació.

  6. Practicar, observar i analitzar els diferents elements que intervenen durant la lectura i la defensa de la Programació i de les Unitats Didàctiques.

Certificaran tots aquells alumnes que:

  • Hagin assistit al 80% de les hores impartides.

  • Acreditin que les tasques s'han realitzat de manera satisfactòria.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 2/12/2021
Fecha finalización 10/3/2022
Duración (horas) 30
Horario dijous 17.30 a 20.30h
Horas lectivas 30
Requisitos Secundària

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >