SUPÒSITS PRÀCTICS PEDAGOGIA TERAPÈUTICA I AUDICIÓ I LLENGUATGE: Les Unitats Didàctiques Competencials en les programacions (Abril)

Més Informació:   Eva Maria Pujol Pons

 • Tel. 616738911

 • Email. eduformugt@catalunya.ugt.org

400,00 €
Referencia: E0035-20-CE0035-21-02
Modalidad: Online
Fecha inicio: 27/4/2021
Fecha finalización: 29/6/2021
Horario: dimartss de 19.30h a 21 h
Duración (horas): 30
Descripción del producto
Detalles

SUPÒSITS PRÀCTICS PEDAGOGIA TERAPÈUTICA I AUDICIÓ I LLENGUATGE:

Les Unitats Didàctiques Competencials en les programacions.

Objectiu del Curs:

 • Reflexionar sobre el sentit de programar la nostra tasca docent identificant els elements que la composen.

 • Dissenyar i planificar espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.

 • Organitzar experiències d’aprenentatge per a la formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables compromesos amb l’entorn social i amb la millora de la societat.

 • Dissenyar activitats d’avaluació que guiïn el procés d’aprenentatge.

 • Programar per competències utilitzant de manera efectiva elements d’una programació per competències: competències bàsiques, continguts, criteris d’avaluació, metodologies, activitats d’ensenyament aprenentatge, recursos didàctics i atenció a la diversitat.

Què ofereix el curs?
El curs disposarà tot el material necessari, dins del context ordinari i adaptat als requeriments normatius, que l’alumne podrà anar-se descarregant.

Modalitat
Classes On Line amb la dinàmica d'una classe presencial.
Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.
Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

Continguts del curs:

 • El marc legal de la legislació educativa vigent a Catalunya, l’Estat Espanyol, la Unió Europea i les propostes de la UNESCO.

 • Programar per competències a l’educació primària segons el marc legal actual.

 • L’avaluació com a eina d’autoregulació del procés d’aprenentatge.
  Criteris per a l’elaboració de propostes didàctiques que atenguin a la inclusió: la diversitat de l’alumnat, la igualtat de gènere i la pluralitat cultural.

 • Disseny de programacions d’aula (tercer nivell de concreció) que atenguin a les necessitats particulars de l’alumnat i al context concret de l’escola.

 • Estratègies per a la presentació i divulgació de les propostes educatives del centre a la comunitat educativa.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 27/4/2021
Fecha finalización 29/6/2021
Duración (horas) 30
Horario dimartss de 19.30h a 21 h
Horas lectivas 30

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >