TEMARI: Infantil (Gener 2021)

TEMARI: Infantil
 
Inici: 25 febrer 2021
Fi: 29 abril 2021
Horari: dijous de 17.30 a 19.30 h (7 sesions)
Hores Formatives: 30 hores
Més Informació:   Eva Maria Pujol Pons Tel. 616738911
                                 Email. eduformugt@catalunya.ugt.org

Modalitat

Treball online 16 hores + Classes On Line (14 hores) amb la dinàmica d'una classe presencial.
Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.
Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

Referencia: E0034-20-CE0034-20-01
400,00 €
Descripción del producto
Detalles

Objectiu del curs:

 • Reflexionar sobre el sentit de la nostra tasca docent identificant els elements que la composen.

 • Dissenyar, planificar espais d'aprenentatge des d’un temari que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.

 • Analitzar i valorar els elements significatius per la nostra tasca docent, tot seguint la normativa i temari vigents amb l’objectius de promoure a formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables compromesos amb l’entorn social i amb la millora de la societat

Què ofererix el curs?

El  curs disposarà tot el material necessari, l’alumne podrà anar-se descarregant el material que de manera periòdica s’anirà pujant a la plataforma i que inclourà material general sobre el temari i altres articles o documents complementaris que puguin ajudar a desenvolupar i/o ampliar els temes proposats.

Continguts:

 • El marc legal de la legislació educativa vigent a Catalunya, l’Estat Espanyol, la Unió Europea i les propostes de la UNESCO

 • Temari vigent

 • Programar per competències segons el marc legal actual

 • L’avaluació com a eina d’autoregulació del procés d’aprenentatge.

 • Criteris per argumentar accions docents  i propostes didàctiques que atenguin a la inclusió: la diversitat de l’alumnat, la igualtat de gènere i la pluralitat cultural

 • Estratègies per a la presentació i divulgació de les propostes educatives del centre a la comunitat educativa.

Avaluació:

 • Assistència obligatòria a les sessions online

 • Realització de petites tasques entre sessió i sessió

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 25/2/2021
Fecha finalización 29/4/2021
Duración 30
Horas lectivas 30