PERFIL LINGÜÍSTIC ANGLÈS: Metodologia CLIL/AICLE (Gener 2021)

PERFIL LINGÜÍSTIC ANGLÈS: Metodologia CLIL/AICLE
 

Inici: 11 febrer 2021

Fi: 8 abril2021

Hores Formatives: 45 hores (3h classes video conferència)

Més Informació:   Eva Maria Pujol Pons Tel. 616738911

                               Email. eduformugt@catalunya.ugt.org

Modalitat

3 Classes On Line amb la dinàmica d'una classe presencial i teletreball.
Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades. A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs. Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim
d'inscripcions.Referencia: E0032-20-CE0032-20-02
400,00 €
Descripción del producto
Detalles

Característiques del Curs:

 • Classes online.

 • Visualització de les classes gravades de forma indefinida durant el curs.

 • Material descarregable.   

Objectius del Curs:

 • Introduir el marc teòric i pràctic CLIL.

 • Assessorar i orientar el disseny i desenvolupament d'unitats CLIL.

Continguts del Curs

Bloc 1:

 • M1: What is CLIL?

 • M2: The importance of language and its relation to content

 • M3:Cognition-Thinking skills

 • M4: Linking language and cognition 

 • M5:Assessment

 • M6: Project

Avaluació:

 • Assistència a les 6 sessions de classe online

 • Realització de les tasques proposades en cada mòdul

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 11/2/2021
Fecha finalización 8/4/2021
Duración 45
Horas lectivas 45