LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE: Infantil, Primària i Educació Física Primària V.P. (OCT 20)

LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE: 

Infantil, Primària i Educació Física Primària Vilafranca P.

Inici: 11 febrer 2021
Horari: dijous de 17.30 a 19.30 hores
Hores Formatives: 30.
Més Informació:   Tel. 696877281
                            Email. jmartin@apg.ugt.org

Hem modificat les dates de
realització del curs (que són aproximades) per a què aquest estigui més a
prop de la data de convocatòria.


Modalitat

Classes On Line amb la dinàmica d'una classe presencial.
Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.

Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

400,00 €
Referencia: E0024-20-CE0024-20-02
Modalidad: Online
Fecha inicio: 11/2/2021
Fecha finalización: 15/4/2021
Duración: 30
Descripción del producto
Detalles

Caracterítiques del Curs:

 • Classes online.

 • Visualització de les classes gravades de forma indefinida durant el curs.

 • Material General.

 • Material Específic.

 • Models de programació.

Per la pandèmia i les seves limitacions d’espai i distància, les classes seran virtuals., organitzades en 7 sessions de dues hores i 16 hores de treball personal. Es valorarà la possibilitat de projectar la defensa de la programació de l’alumnat des de la seu de Vilafranca i en nombre reduït. Això està condicionat a l’evolució dels esdeveniments.

Objectius del Curs:

 • Reflexionar sobre el sentit de programar la nostra tasca docent identificant els elements que la composen.

 • Dissenyar i planificar espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.

 • Organitzar experiències d’aprenentatge per a la formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables compromesos amb l’entorn social i amb la millora de la societat.

 • Dissenyar activitats d’avaluació que guiïn el procés d’aprenentatge.

 • Programar per competències utilitzant de manera efectiva elements d’una programació per competències: competències bàsiques, continguts, criteris d’avaluació, metodologies, activitats d’ensenyament aprenentatge, recursos didàctics i atenció a la diversitat.

 • Deixar clar els diferents apartats específics de la programació i les adaptacions a les normatives actuals i de la convocatòria en curs.

 • Establir criteris d'excel•lència per poder obtenir bona nota en aquesta fase de les oposicions. Fer  o actualitzar la programació personal a presentar.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 11/2/2021
Fecha finalización 15/4/2021
Duración 30
Horas lectivas 30

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >