Oposicions Agents Rurals Bloc 1 Específic T1-T12 (Jl-2020)

Inici: 01/07/2020

Fi: Obert fins a convocatòria

Més Informació: ForumFormat Tel. 933077002

Inscripcions Sempre Obertes


El curs es compon de DOS BLOCS diferenciats obrint-se matricula per cadascun d'ells.

Bloc 1 Temes 1 a 12

Bloc 2 Temes 13 a 23

180,00 €
Referencia: RU0001-20-CRU0001-20
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/7/2020
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

Objectius

L'objectiu general d'aques Primer Bloc és dotar l'alumne de tots aquells coneixements necessaris per tal que superi la fase d'oposicions a Cos Agent Rural de la Generalitat de Catalunya


Descripció del Curs

El curs s’estructura en Temes que s’aniran incorporant a la plataforma paulatinament i que engloben tot el material necessari per a preparar el temari.

El material està conformat per temari general, test d’avaluació i fòrum de tutories.

El temari General s’ha confeccionat per tal de facilitar i optimitzar l’estudi remarcant aquells aspectes més importants per preparar la oposició.

Funcionament

L'alumne podrà anar descarregant el material general així com resta de recursos conforme es vagin publicant a la plataforma. Tindrà a la seva disposició el Fòrum de Consultes per tal de relitzar totes aquelles preguntes que necessiti.


Continguts

T1. El DARP, El CAR, Ètica i deontologia policial.

T2. El procediment administratiu sancionador. Delictes penals.

T3. Protecció del Patrimoni Cultural. Urbanisme.

T4. Conservació d’hàbitats i espècies El Catàleg d’espècies amenaçades.

T5. Espais Naturals protegits. El PEIN. Accés motoritzat.

T6. Directives, Convenis Xarxa Natura 2000.

T7. Activitats extractives. Avaluació d’impacte ambiental.

T8. Agencia de Residus. Gestió dels residus. Contaminació.

T9. Agencia Catalana d’Aigua. Regulació del DPH.

T10. Activitat piscícola. Zones de pesca. Espècies piscícoles.

T11. Activitat cinegètica. Àrees de Caça. Espècies cinegètiques.

T12. El Reglament d’Armes. Tipus d’armes. Guies de tinença.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/7/2020
Duración (horas) 0
Lugar Barcelona
Horas lectivas 0

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >