Accés Ajuntament L'Hospitalet Llobregat - AP - Temari General (AP)

Concurs-oposició Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat  Grup AP

Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup AP a l’Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat. Temari General.

Més informació i contacte:

Email: ugt@l-h.cat
Telèfon: 934032994

A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.

CLASSES EN DIRECTE on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat i amb àmplia trajectòria docent en oposicions.

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a l'examen. (24 hores 365 dies a l'any)

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties.

Test de preguntes amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Acompanyament, informació i assessorament del procés i estadis de la convocatòria (dates, requisits, documentació, entre d'altres.

100,00 €
Referencia: LOC0053-23-CLOC0053-23-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 9/5/2023
Fecha finalización: 30/9/2023
Horario: Dimarts 16.30 a 20 hores
Duración (horas): 9
Destinatarios: Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup AP a l’Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat. Temari General.
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

DADES DEL CURS

    . Temes corresponents al temari general de la convocatòria per Categories C1.
    . Durada: 9 hores en modalitat telepresencial, amb classes en directe en format online.
    . Sessions: 2 de 3.5 hores cada sessió + 1 sessió de 2 hores.
    . Horari: dimarts de 16.30 a 20.00 hores.

CALENDARI

- Inici: maig de 2023.
- Finalització: juny 2023.

CONTINGUTS DEL CURS

Tema 1

La Constitució espanyola: estructura i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. L'organització territorial de l'Estat: Principis generals. L'administració local. Les Comunitats Autònomes.

Matèries comunes: c) Estatut d'Autonomia de Catalunya d) règim local e) dret administratiu general.

Tema 2

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya; El govern local: Organització territorial local. Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d'actuació dels poders públics. Protecció de dades de caràcter personal: Principis de la

protecció de dades. La seguretat i salut en el treball: Dret a la protecció davant dels riscos laborals.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 9/5/2023
Fecha finalización 30/9/2023
Duración (horas) 9
Horario Dimarts 16.30 a 20 hores
Horas lectivas 9
Destinatarios Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup AP a l’Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat. Temari General.

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >