Preparació Accés Ajuntaments A2 C1 C2. (BLOC 2 de 2 - 4a Edició)

4a Edició! Els bons resultats i les bones crítiques dels nostres estudiants... la millor recompensa!!

Diversifica el teu esforç!!  Aprofita aquest curs per preparar diferents OPOSICIONS!

Aquest és el segon bloc del curs, una vegada finalitzi el present curs es programarà un de nou.

Curs dividit en dos blocs amb preus i materials independents.

Més informació i contacte:

  • Telèfon: 93.307.70.02

  • Email: info@forumformat.com

PAGAMENT FRACCIONAT SENSE INTERESSOS

290,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: LOC0036-21-CLOC0036-22-03
Modalidad: Online
Fecha inicio: 24/1/2023
Fecha finalización: 26/4/2023
Horario: dimarts 16.30 a 19.30 hores
Duración (horas): 45
Lugar: Barcelona
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

L'objectiu d'aquest curs és preparar a les persones que vulguin presentar-se a les diferents convocatòries dels ajuntaments destinades a  grups i/o categories de  A2/C1/C2, tècnics, auxiliars i administratius.

ESTRUCTURA

El temari del curs elaborat per l’equip de docents està dividit en diferents blocs que aglutinen els següents temes:

1º) l’Acte Administratiu: concepte  i classes, elements de l’acte, la motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte, nul•litat i anul•labilitat.

2º) Els interessats en el procediment administratiu: Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. Representació. Registre electrònic d’apoderaments. Pluralitat d’interessats. Nous interessats.  Identificació i signatura dels interessats. Obligació dels interessats de relacionar-se electrònicament. Garanties del procediment.

3º) Normes generals d’actuació de l’administració. Obligació de resoldre. Obligatorietat de terminis i còmput

4º) El procediment administratiu: fases, notificació, publicació i notificació electrònica. Executar actes administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Recursos administratius.

5º Principis generals de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Abstenció i recusació. Avocació. Seu electrònica. Portal d’internet. Actuació administrativa automatitzada i sistemes de signatura per a l’actuació automatitzada. Convenis.

6º) Supòsits pràctics procediment administratiu

7º) Les hisendes locals. El finançament dels ens locals. Classes d’ingressos. Els ingressos no tributaris. Preus públics. Les ordenances fiscals.

8º) Bens patrimonials  

9º) La funció pública: classes d’empleats públics. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic. Procediments de selecció.

10º) Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives. Règim disciplinari. Normativa d’incompatibilitats  

11º) Normativa autonòmica en matèria de transparència - breu resum i Protecció de dades - breu resum

A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

També s’informarà de les publicacions de convocatòries dels diferents ajuntaments.

CALENDARI:

Gener
Dimarts dia 24.01.23
Dimarts dia 31.01.23

Febrer
Dimarts dia 07.02.23
Dimarts dia 14.02.23
Dimarts dia 21.02.23
Dimarts dia 28.02.23

Març
Dimarts dia 07.03.23
Dimarts dia 14.03.23
Dimarts dia 21.03.23
Dimecres dia 22.03.23
Dimarts dia 28.03.23

Abril
Dimarts dia 11.04.23
Dimarts dia 18.04.23
Dimarts dia 25.04.23
Dimecres dia 26.04.23 Fi del curs.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 24/1/2023
Fecha finalización 26/4/2023
Duración (horas) 45
Lugar Barcelona
Horario dimarts 16.30 a 19.30 hores
Horas lectivas 45

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >