Preparació Accés Ajuntaments A2 C1 C2. (BLOC 1 de 2 - 4a Edició)

4a Edició! Els bons resultats i les bones crítiques dels nostres estudiants... la millor recompensa!!

Diversifica el teu esforç!!  Aprofita aquest curs per preparar diferents OPOSICIONS!

Curs dividit en dos blocs amb preus i materials independents.

Més informació i contacte:

  • Telèfon: 93.307.70.02

  • Email: info@forumformat.com

PAGAMENT FRACCIONAT SENSE INTERESSOS

210,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: LOC0036-21-CLOC0036-22-02
Modalidad: Online
Fecha inicio: 11/10/2022
Fecha finalización: 14/12/2022
Horario: dimarts 17.0 a 20.00 hores
Duración (horas): 33
Lugar: Catalunya
Descripción del producto
Detalles

L'objectiu d'aquest curs és preparar a les persones que vulguin presentar-se a les diferents convocatòries dels ajuntaments destinades a  grups i/o categories de  A2/C1/C2, tècnics, auxiliars i administratius.


ESTRUCTURA Temari general ajuntaments Bloc 1 de 2.

El temari del curs elaborat per l’equip de docents està dividit en diferents blocs que aglutinen els següents temes:

1. La constitució espanyola 1978: estructura. Contingut i principis generals. Drets fonamentals. Garanties de les llibertats. Poder legislatiu. Poder executiu. Poder judicial. Organització territorial de l’Estat. Administració local. Tribunal constitucional.

2. Les comunitats autònomes. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, compartides i executives.  

3. Administració Pública: classes d’administracions públiques.  Classes de lleis. Les normes amb rang de llei. Reglaments. Les ordenances i reglaments municipals. Procediment d’elaboració, aprovació i entrada en vigor.

4. Òrgans municipals: necessaris i complementaris. Organització municipal: l’Alcalde/essa, els regidors, Tinents d’Alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple municipal, Comissions informatives, Comissió especial de comptes. Grups municipals. Junta de Portaveus.

5. El municipi. Competències municipals. Funcionament dels òrgans col•legiats.

6. Els principis de la contractació del sector públic. Tipologia de contractes públics. Procediments d’adjudicació. Competència per contractar.

7. Els pressupostos municipals: concepte, principis, fases d’execució.

A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

 

CALENDARI:

Octubre
Dimarts dia 11.10.22
Dimarts dia 18.10.22

Dimecres dia 19.10.22
Dimarts dia 25.10.22

Dimecres 26.10.22

Novembre
Dimarts dia 08.11.22
Dimarts dia 15.11.22
Dimarts dia 22.11.22
Dimarts dia 29.11.22

Desembre
Dimarts dia 13.12.22
Dijous dia 15.12.22

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 11/10/2022
Fecha finalización 14/12/2022
Duración (horas) 33
Lugar Catalunya
Horario dimarts 17.0 a 20.00 hores
Horas lectivas 33

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >