Preparació procés selectiu Tècnic/a d'Atenció a la Dependència. DIBA (S-24/20)

Més informació i contacte:

Ángel  Hoyo Soria. Tel.639 89 05 35

Email: hoyosa@diba.cat

Inscripcions fins el 16/04/2021

170,00 €
Referencia: LOC0026-21-CLOC0026-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 7/4/2021
Fecha finalización: 28/6/2021
Horario: Calendari a la descripció del curs
Duración (horas): 60
Lugar: Barcelona
Descripción del producto
Detalles

Objectiu

L'objectiu d'aquest curs és preparar als aspirants que es presenten al procés selectiu per a Tècnic/a d'Atenció a la Dependència de la Diputació de Barcelona.

El curs inclou: temari treballats per a l'estudi, tipus test, material annex i classes virtuals en directe que quedaran enregistrades per ser visualitzades tantes vegades com l'alumne desitgi.

Tipologia: Online amb classes en directe.

Calendari:

   DATA             HORARI

07/04/2021     17:00 a 19:30
12/04/2021     09:30 a 12:00
14/04/2021     17:00 a 19:30
19/04/2021     09:30 a 12:00
21/04/2021     17:00 a 19:30
21/04/2021     17:00 a 19:30
26/04/2021     09:30 a 12:00
28/04/2021     17:00 a 19:30
28/04/2021     17:00 a 19:30
03/05/2021     09:30 a 12:00
03/05/2021     09:30 a 12:00
05/05/2021     17:00 a 19:30
05/05/2021     17:00 a 19:30
10/05/2021     09:30 a 12:00
12/05/2021     17:00 a 19:30
12/05/2021     17:00 a 19:30
17/05/2021     09:30 a 12:00
19/05/2021     17:00 a 19:30
24/05/2021     09:30 a 12:00
26/05/2021     17:00 a 19:30
31/05/2021     09:30 a 12:00
31/05/2021     09:30 a 12:00
02/06/2021     17:00 a 19:30
07/06/2021     17:00 a 19:30
07/06/2021     17:00 a 19:30
09/06/2021     17:00 a 19:30
14/06/2021     17:00 a 19:30
16/06/2021     17:00 a 19:30
16/06/2021     17:00 a 19:30
21/06/2021     17:00 a 19:30
23/06/2021     17:00 a 19:30
28/06/2021     17:00 a 19:30

* DATES I HORARIS PODEN SER MODIFICATS PER NECESSITATS ORGANITZATIVES

Temari:

Tema 1: La Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 

Tema 2: Les diputacions com a entitats locals de segon nivell, competències en l’àmbit dels serveis socials. Naturalesa dels diferents programes de benestar social de l’Àrea

de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de Diputació de Barcelona.

 

Tema 3: Diferents modalitats dels programes Respir de suport a les famílies cuidadores de persones de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona.

 

Tema 4: El programa residencial d’estades temporals per a persones amb dependència d’un cuidador/a per raó d’edat gestionat per la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir.

 

Tema 5: El programa residencial d’estades temporals per a persones amb dependència d’un cuidador/a per raó d’uns discapacitat intel·lectual gestionat per la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir.

 

Tema 6: L’atenció centrada en la persona en els programes residencials d’estades

temporals per a persones amb dependència d’un cuidador/a. Avaluacions prèvies

a l’ingrés.

 

Tema 7: El procés d’envelliment. Característiques bio-psico-socials a l’etapa de la vellesa. Estratègies per a l’envelliment actiu.

 

Tema 8: La discapacitat intel·lectual. Causes, tipus, recursos i serveis.

 

Tema 9: El rol de l’auxiliar d’atenció a la dependència en el programes residencial

d’estades temporals per a gent gran.

 

Tema 10:  El rol de l’auxiliar d’atenció a la dependència en el programes residencial

d’estades temporals per a persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Tema 11: El rol dels diferents professionals d’atenció directa en els programes residencials d’estades temporals per a persones amb dependència d’un cuidador/a.

 

Tema 12:  Paràmetres per a l’atenció i la comunicació eficient amb les famílies usuàries dels programes Respir residencial per a persones grans i per a persones amb

discapacitat intel·lectual.

 

Tema 13:  El reglament de règim intern d’un centre residencial d’estades temporals per a persones amb dependència d’un cuidador/a. El contracte assistencial.

Tema 14:  Els sistemes de gestió de la informació de les persones acollides en els centres residencials d’estades temporals per a persones amb dependència d’un

cuidador/a.

Tema 15: Els equips interdisciplinaris en l’atenció a la gent gran i a les persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries dels programes d’estades temporals. Eines de coordinació.

Tema 16: Dades prèvies necessàries per a l’atenció a una persona gran amb dependència d’un cuidador/a durant la seva estada al centre residencial temporal.

Tema 17: Dades prèvies necessàries per a l’atenció a una persona amb discapacitat

intel·lectual durant la seva estada al centre residencial temporal.

 

Tema 18: L’acollida i l’adaptació dels residents dels programes dels centres residencials d’estades temporals. Variables i paràmetres que hi intervenen.

 

Tema 19: Els procediments i protocols com a eina de treball per a l’atenció directa a les persones amb dependència acollides als centres residencials temporals. Funció,

naturalesa i necessitat de registres durant l’estada de les persones acollides.

 

Tema 20: El suport a les activitats de la vida diària de les persones amb dependència d’un cuidador/a per raó d’edat i la promoció de l’autonomia personal de les persones

acollides al centre residencial temporal.

 

Tema 21: El suport a les activitats de la vida diària de les persones amb dependència d’un cuidador/a per discapacitat intel·lectual i la promoció de l’autonomia personal de

les persones acollides al centre residencial temporal.

 

Tema 22: Les ajudes tècniques per al suport a les activitats bàsiques de la vida diària de les persones grans amb dependència i de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Tema 23: La higiene i la neteja corporal per a persones amb dependència per raó d’edat o de discapacitat intel·lectual en els centres residencials d’estades temporals.

 

Tema 24:  L’alimentació i la nutrició de les persones amb dependència per raó d’edat o de discapacitat intel·lectual en un centre residencial d’estades temporals.

 

Tema 25: L’oci i el lleure en les persones grans i les persones amb discapacitat intel·lectual. Dinamització a les unitats residencials d’estades temporals.

 

Tema 26: Tècniques de mobilització per a l’atenció de persones amb dependència.

 

Tema 27: L’estimulació sensorial i cognitiva per a les persones amb dependència acollides en un centre residencial d’estades temporals.

 

Tema 28: La fisioteràpia. Paràmetres a tenir en compte per la gent gran i per les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Tema 29: La comunicació basal en l’atenció a persones amb pluri-discapacitats. Els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació per persones amb discapacitat

intel·lectual.

 

Tema 30: L’ètica assistencial en els programes residencials d’estades temporals per a

persones grans amb dependència i persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Tema 31: Problemes conductuals i de convivència en un àmbit residencial d’estades

temporals per a persones grans amb dependència i/o persones amb discapacitat intel·lectual. Intervenció en situacions de crisi o conflicte, pautes d’actuació.

 

Tema 32: Prevenció de riscos laborals i psicosocials en el treball d’atenció assistencial. Ajuts tècnics. Les malalties infectocontagioses. Aplicació de mesures preventives i

d’autoprotecció.

A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 7/4/2021
Fecha finalización 28/6/2021
Duración (horas) 60
Lugar Barcelona
Horario Calendari a la descripció del curs
Horas lectivas 60

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >