Oposicions Cos Subaltern Generalitat de Catalunya ONLINE (F-2020)


Inici:   09/03/2020

Fi: 01/03/202

Més Informació: Sr. Núria Hermosa Tel 653186498

Inscripcions Sempre ObertesCodi: G0007-20-CG0007-20
150,00 €
Descripció del producte
Detalls

Descripció del Curs

El curs s’estructura en Unitats Didàctiques que s’aniran incorporant a la plataforma paulatinament i que engloben tot el material necessari per a preparar el temari.

El material està conformat per temari general, test d’avaluació i fòrum de tutories.

El temari General s’ha confeccionat per tal de facilitar i optimitzar l’estudi remarcant aquells aspectes més importants per preparar la oposició.

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és dotar al/la opositor/a dels coneixements necessaris per superar la fase d’oposició per accedir al Cos Subaltern a la Generalitat de Catalunya.

Continguts

1. Bon govern i ètica pública.

2. Marc constitucional.

3. Organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya.

4. Els drets dels ciutadans.

5. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.

6. El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

7. Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal.

8. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

9. Riscos laborals: drets i obligacions.

10.Ús del material.

Informació addicional
Informació addicional
Modalitat Online
Data inici 09/03/2020
Data finalització 01/03/2021
Duració 0
Lloc Barcelona
Hores lectives 0